Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

Data publikacji informacji: 10 styczeń 2020

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.404.2019.AI z dnia 30 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzonej na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia pkt II.1. i II.2. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.321.246.2018.AI;
- wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn: „ Wykonania dokumentacji projektowej i nadzór autorski na potrzeby budowy obiektów  małej  retencji  na  terenie  Nadleśnictwa  Sarbia  – część 1 i część 2”, w ramach którego realizowane jest zadanie pn: „Kompleksowy projekt adaptacji  lasów  i  leśnictwa  do zmian  klimatu – mała  retencja  oraz przeciwdziałanie  erozji  wodnej na terenach  nizinnych” ,  „Odbudowa zbiornika
o kubaturze   ok.  2 700 m3”;  pozwolenie  wodnoprawne   dotyczy   likwidacji  urządzeń wodnych,  wykonania urządzeń  wodnych  oraz  szczególnego korzystania  z  wód  polegającego  na zrzucie  wód  ze  zbiornika  wodnego  do gruntu za pomocą projektowanych rurociągów upustowych awaryjnych (działka o nr ewid. 8254, obręb 0003 Jabłonowo, gm. Ujście, powiat pilski). (pdf, 591 Kb)

Zobacz dokumenty opublikowane w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA/AKTUALNOŚCI

  • data utworzenia strony: 05-09-2018 | 14:36
  • data ostatniej modyfikacji: 05-09-2018 | 14:36