Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

Data publikacji informacji: 20 styczeń 2020

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ. 2.421.424.2019.OZ z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – przepustu w km 3+050 rzeki Kotunianki z lokalizacją na działkach o nr ewid. 213/19 i 211, obręb Kotuń, gm. Szydłowo. (pdf, 451 KB)

  • data utworzenia strony: 05-09-2018 | 14:36
  • data ostatniej modyfikacji: 05-09-2018 | 14:36