Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 i 10 października 2018 r.

Data publikacji informacji: 10 październik 2018

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 778.2018 z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 779.2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 780.2018 z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 781.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w okresie 01.01.2019r. -31.12.2020r. projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (V)”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 782.2018 z dnia 10 października 2018 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Zobacz dokumenty opublikowane w zakładce UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU \ Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2018 r. >>

  • data utworzenia strony: 05-09-2018 | 14:36
  • data ostatniej modyfikacji: 17-05-2019 | 10:34