Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile

Data publikacji informacji: 10 styczeń 2020

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.390.2019.SA z dnia 30 grudnia 2019 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 1177P w m. Śmiłowo” pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie  urządzenia  wodnego –  wylotu  kanalizacji deszczowej do rowu w km 190+870 drogi krajowej nr 10 z lokalizacja na działce o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory, powiat pilski;
- przebudowę  urządzenia  wodnego – rowu w km 190+830 – 190+870  drogi krajowej nr 10 z lokalizacją na działce o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory;
- usługę  wodną  obejmującą odprowadzanie do rowu, za pośrednictwem w/w wylotu, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonej drogi i chodników ( działka o nr ewid. 197, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory). (pdf, 512 KB)

Zobacz dokumenty opublikowane w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA/AKTUALNOŚCI

  • data utworzenia strony: 05-09-2018 | 14:36
  • data ostatniej modyfikacji: 05-09-2018 | 14:36