Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

p. o. Dyrektora: Sylwia Niedźwiedzka

 • 64 -920 Piła, ul. Rydygiera 23
 • Tel. 67 349 09 69, 67 349 09 70
 • Czynne całą dobę
 • E-mail:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile został powołany do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie. Przygotowany jest na przyjęcie 25 osób. Ośrodek pracuje w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia. Do placówki mogą się zgłaszać i być przyjmowane osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod ich opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczy usługi:

 

1. W zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy,
 •  ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 •  udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, organizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocenę ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką.

 

2. W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego i medycznego,
 • prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 •  udzielanie konsultacji wychowawczych.

 

3.  W zakresie bytowym:

 • zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do: kuchni, łazienki, pokoju dziennego, pokoju zabaw i pokoju do cichej nauki dla dzieci,
 • zapewnienie niezbędnych środków czystości.
Metryka
 • data utworzenia strony: 04-06-2019 | 14:15
 • data ostatniej modyfikacji: 21-04-2023 | 13:27