Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

Dyrektor: Grażyna Moczarska

 

 

 • 64 -920 Piła, ul. Rydygiera 23
 • Tel. 67 349 09 69, 67 349 09 70
 • Czynne całą dobę
 • E-mail:

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie terenem działania obejmuje obszar Województwa Wielkopolskiego.

Ośrodek czynny jest przez całą dobę, przez cały rok. Przygotowany jest na przyjęcie 30 osób.

Ośrodek został powołany do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie.
Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

 

W celu dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, których działalność skierowana jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie świadczy usługi:

 

1. W zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia na okres do 3 miesięcy,
 • ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 • udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

 

2. W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego i medycznego,
 • prowadzenie grupy wsparcia i grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie
 • opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy,
 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych.

 

3. W zakresie bytowym:

 • zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do: kuchni, łazienki, pokoju dziennego, pokoju zabaw i pokoju do cichej nauki dla dzieci,
 • zapewnienie wyżywienia i niezbędnych środków czystości.
 • data utworzenia strony: 04-06-2019 | 14:15
 • data ostatniej modyfikacji: 09-03-2020 | 09:47