Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Komunikaty i ogłoszenia 2020 rok

    


 wersja o wiekszej dostepności ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (pdf, 177 KB)

 

OGŁOSZENIE

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego – Volkswagen Transporter
9 osobowy – oferta Nr 1/2020

Sprzedający – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła

telefon 67 349-09-67

O G Ł A S Z A

 

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego:

1. Volkswagen Transporter 9 osobowy Rok produkcji 2006, Pojemność cylindrów 1896,00 cm3, moc - 77 kW, Win WV2ZZZ7HZ7X009803, Nr rej.  PP 55733,

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawany pojazd. Samochód jest sprawny, występujące usterki techniczne:

     1. Ogniska korozji podwozia, wydechu, nadwozia,

     2. Urwany zaczep kosz koła zapasowego,

     3. uszkodzone pasy bezpieczeństwa pasażerów,

     4. Wycieki oleju z silnika,

     5. Usterki w układzie zawieszenia przedniego,

     6. Luzy w układzie kierowniczym,

     7. Bicia w układzie hamulcowym,

     8. Wyraźne ślady zużycia wnętrza pojazdu.

Przebieg – 449.300 km,  przegląd techniczny do 05.12.2020r. Pozostałe elementy pojazdu sprawne.

3. Cena minimalna - brutto 10.000,00 zł. – dziesięć tysięcy złotych.

4. Samochód można oglądać w dniach 08 i 09 czerwca 2020r.  w godzinach od 1000 do 1200 na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile - po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą upoważnioną do udzielania informacji – kierowca tel. 67 349-09-67.

5. Ofertę kupna należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – Volkswagen” w terminie do dnia 15.06.2020r. do godziny 900 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Oferta złożona po terminie nie zostanie włączona do dalszego postępowania.

6. Oferta winna zostać złożona na druku oferty – załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 915 w sekretariacie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile. Ze względu na panująca pandemię nie przewiduje się obecności oferentów w trakcie otwierania ofert. 

8. Sprzedający dokona wyboru oferenta, który złoży ofertę zgodnie z niniejszym ogłoszeniem
i zaproponuje najwyższą cenę – wyższą od ceny minimalnej. W przypadku złożenia przez więcej, jak jednego oferenta, oferty z identyczną najwyższą ceną, sprzedający powiadomi o tym tych oferentów pisemnie i wezwie ich do zaproponowania nowej – wyższej oferty.

9. Sprzedający, pisemnie powiadomi o wyniku postępowania tylko oferenta, którego ofertę wybrał
i wyznaczy mu termin zapłaty oferowanej ceny oraz termin podpisania umowy kupna samochodu (załącznik nr 2). W przypadku, gdy wybrany oferent nie dokona wpłaty ceny w wyznaczonym terminie, sprzedający dokona wyboru i powiadomi o tym oferenta, który zaoferował cenę kolejną co do wysokości.

10. Sprzedający wystawi kupującemu dokument sprzedaży – Faktura („zw”) – zwolniony
z opodatkowania  - Art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług.

11. Przeniesienie własności samochodu nastąpi z chwilą podpisania umowy (załącznik Nr 3), a jego wydanie po zapłacie ceny.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, do czasu dokonania zapłaty zgodnie z terminem.

13. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 25.05.2020r. na stronie www.bip.pila.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.

 

Piła, 25.05.2020r. 
 

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Joanna Uszko 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-22

wersja o wiekszej dostepności Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pile

Zarząd Powiatu w Pile zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Komunikat o rozstrzygnięciu na agenta emisji obligacji Powiatu Pilskiego z dnia 29.06.2020 r. (pdf, 41 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Tomasz Pawłowski 2020-05-04
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-30

wersja o wiekszej dostepności Decyzja Starosty Pilskiego nr WN.6821.29.2019.IX z dnia 16 stycznia 2020 r.  ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji jako działka nr 285, obręb 0010 Rzadkowo.


 

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-14
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-15
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 06 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.153.2020.AI/OZ , dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacja na działce o nr ewid. 56/9, obręb 0078 Pokrzywnica, gm. Szydłowo, powiat pilski.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-13
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-13
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.138.2020.AS (pdf, 348 Kb)
dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna  ul. Pilska 45, 64-850 Ujście, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota Ukleja Spółka Jawna w Ujściu z lokalizacją na działce o nr ewid. 47/2, obręb Miasto Ujście, gm. Ujście, powiat pilski.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-05-26
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-05-26
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-19
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-19

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w dniu 23 czerwca 2020 r. przez Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile (pdf,  918 KB)
Szkolenie sportowe - rekreacyjne dzieci i młodzieży w żeglarstwie.

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Michał Miszczak 2020-07-06
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-07
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Rafał Kledzik 2020-07-08
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Jagodzińska 2020-07-09
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-09
Osoba wprowadzająca informację Kinga Wertka 2020-07-30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Małgorzata Maczan 2020-07-30
Ostatnia aktualizacja Kinga Wertka 2020-07-30

Oferta realizacji zadania publicznego
złożona w dniu 14 sierpnia 2020 r. przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile Stowazyszenie (pdf, 322 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-08-19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Agnieszka Matusiak 2020-08-19
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-08-19

Decyzja Starosty Pilskiego z dn. 26 sierpnia 2020 r. dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 290, obręb 0010 Rzadkowo, gm. Kaczory. (pdf, 271 Kb) wersja o wiekszej dostepności Decyzja Starosty Pilskiego WN.6821.45.2019.II z dn. 26 sierpnia 2020 r. dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 290, obręb 0010 Rzadkowo, gm. Kaczory. (pdf, 546 Kb)

Załącznik mapowy - Przebieg projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Piła Krzewina - Miasteczeko Krajeńskie. (pdf, 156 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-08-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Jagodzińska 2020-08-28
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-08-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-09-21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Malwina Marach-Michelus 2020-09-21
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-09-21

ZAWIADOMIENIE z dnia 5 października 2020 r.
Wznowienie granic nieruchomości dla działek nr 181/1 i 181/2 położonych w Starej Łubiance przy ul. Poprzecznej 6.

Pełna treść zawiadomienia - (pdf, 81 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-10-07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Rafał Kledzik 2020-10-07
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-10-07

Ogłoszenie nr 3/2020 o sprzedaży samochodu osobowego z dnia 3 października 2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych oferta na zakup samochodu osobowego Dacia Logan, nr rej PP 58855 (pdf, 210 Kb)

Piła, dnia 13 października  2020 r
Ogłoszenie nr 3/2020 o sprzedaży samochodu osobowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup samochodu osobowego Dacia Logan, nr rej PP 58855

- silnik: 1.4 MPI / 75 KM                                                                                                   

- rok produkcji: 2006 r.,

- przebieg  w km: ok. 215 000,

- bezwypadkowy

- pierwszy właściciel

- kupiony w polskim salonie

Wyposażenie: ABS, wspomaganie kierownicy, elektrycznie sterowane szyby, poduszka powietrzna kierowcy, radio CD, halogeny,

- stan wizualny dobry, posiada niewielkie oznaki korozji, - samochód w pełni sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne (do 12.2020 r.) oraz ubezpieczenie OC (do 04.2021 r.)

Oględzin samochodu dokonać można na Powiatowego Zarządu Dróg w Pile ul. Młodych 78, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Sposób przygotowania i zawartość oferty: 

1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła.

2. Oferta winna zawierać dane osobowe lub firmy oraz numer telefonu oferenta, proponowaną cenę brutto, podpis oferenta.

3.   Sprzedający ustala cenę wywoławczą na poziomie 2000 zł brutto,

4.  Oferta winna przedstawiać proponowaną cenę brutto w złotych polskich.

5.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z hasłem „samochód Dacia Logan”

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1. Termin składania ofert do dnia 23 października 2020 r. do godz. 900 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Młodych 78, pokój nr 1.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2020 r. o godz. 915, w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile - pokój nr 3.

3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany pisemnie.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 782 577.

Informacje dodatkowe:

  1. Sprzedający wystawi rachunek na umowną kwotę.
  2. Wydanie samochodu nastąpi po uregulowaniu należności, zgodnie z wystawionym rachunkiem, z bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, przy ul. Młodych 78,
    w godzinach urzędowania jednostki.
     

zdjęcie przedstawia samochód osobowy przeznaczony do sprzedaży marki Dacia Logan

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-10-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Artur Bąk 2020-10-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-10-16

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek. (pdf, 48 Kb)

W dniu 06.11.2020 r. w obrębie Morzewo gm. Kaczry odbędzie się ustalenie granic działki nr 173/2 z działkami sąsiednimi nr 189.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastapi w Morzewie przy działce 173/2 o godzinie 9.00

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-10-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Rafał Kledzik 2020-10-16
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-10-16
  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 07-01-2020 | 12:21
  • data ostatniej modyfikacji: 16-10-2020 | 12:11