Wyszukiwarka Mobilna

Menu

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa w Poznaniu w sprawie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, będących zagrożeniem dla pszczół i innych zapylaczy.

PLAKAT 1 - Zabieg środkami ochrony roślin

PLAKAT 2 - Chrońmy pszczoły


Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-21
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-21

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.4.2020.DS z dnia 09 stycznia 2020 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:
1) stwierdzenia wygaśnięcia punktu I.2.  pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 15 lutego 2020 r., znak: ŚR.VIII.6223/4/2010, MEGA – POL – TRANS Piotr Czarnota, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, na „szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z Zakładu MEGA-POL-TRANS Piotr Czarnota, położonego w Pile przy ul. Wawelskiej”;
2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działka o nr ewid. 59/4, obręb 0028 Piła, gm. Piła), wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych dróg, placów oraz połaci dachowych warsztatu samochodowego, zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 115 i 117 w m. Piła, gm. Piła (działki o nr ewid. 59/1, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6 i 59/7), obręb 0028 Piła.


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, znak: BD.ZUZ. 2.421.424.2019.OZ z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – przepustu w km 3+050 rzeki Kotunianki z lokalizacją na działkach o nr ewid. 213/19 i 211, obręb Kotuń, gm. Szydłowo. (pdf, 451 KB)


 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.446.2019.SA o  wszczęciu   postępowania administracyjnego   w   sprawie   wydania   pozwolenia    wodnoprawnego  na   wykonanie    urządzenia    –   drenażu   rozsączającego   służącego   do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid. 213/29, obręb Kotuń, gmina Szydłowo, powiat pilski.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód Polskich w Pile z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.437.2019.AS o wszczęciu postępowania administracyjnego  w  sprawie  udzielenia  pozwolenia  wodnoprawnego  na prowadzenie  przez wody  powierzchniowe płynące w km 12+200 Kanału Pokrzywnica (Krępica), sieci  telekomunikacyjnej w  rurze  osłonowej  RHDPEp o średnicy 75, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 14, obręb Kłoda, gm. Szydłowo, powiat pilsk.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 30 stycznia 2020 r. , znak: BD.ZUZ.2.421.435.2019.AI  dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu rozsączającego, służącego do wprowadzania do ziemi ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków, z lokalizacją na działce o nr ewid.462, obręb 0007 Morzewo, gm. Kaczory, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 31 stycznia 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.18.20202.SA, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 14+675 rzeki Kocuni, kablowych linii światłowodowych w rurze osłonowej HDPEp o średnicy 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 503, obręb Piesno, gm. Łobżenica i działce o nr ewid. 92, obręb Wiktorówko, gm. Łobżenica, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 03 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4214.1.2020.AI, dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego z lokalizacją na działce o nr ewid. 331/5, obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 05 lutego 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.5.2020.DS, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia  pozwolenia  wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pilskiego z dnia 13 maja 2014 r., znak: ŚR.6341.23.2014.IX Miejskiemu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji,  ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „ szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych
w następujący sposób: ze studni wierconej zlokalizowanej na działce nr 236/2 obręb 0023 Piła, gm. Piła”;

b) wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę  wodną obejmującą  pobór wód podziemnych  z  istniejącego  ujęcia –  studni S-1 z lokalizacją na działce o nr ewid. 236/2, obręb 0023 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;

- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód do nawadniania  gruntów  lub  upraw,  a  także  na potrzeby  działalności  rolniczej
w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie
5 m3 na dobę.


Zawiadomienie  Dyrektora  Zarządu  Zlewni  Wód  Polskich  w  Pile  z  dnia  05 lutego  2020 r.,  znak:  BD.ZUZ.2.4210.6.2020.DS,  dotyczące   wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie:

 1. Stwierdzenia   wygaśnięcia punku   I.2.   pozwolenia   wodnoprawnego   udzielonego   decyzją   Starosty   Pilskiego  z   dnia  19 czerwca  2017 r.,
  znak: ŚR.6341.20.2017.VIII, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła na „szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych”
 2. wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługę wodną obejmującą  pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – studni S1, z lokalizacją na działce o nr ewid. 43/6, obręb 0015 Piła,
gm. Piła, powiat pilski;
- szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące korzystanie z wód  obejmujące  korzystanie  z  wód do  nawadniania  gruntów   lub  upraw,  a także
na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 i 1309)
w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.


Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile  z dnia  06 lutego  2020 r.,
znak: BD.ZUZ.2. 421.461.2019.SA
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie  urządzenia   wodnego
–  ziemnego   stawu,   z  lokalizacją  na   działce o nr ewid.  434,  obręb   Skrzatusz, gmina
Szydłowo, powiat pilski.


Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-24
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-28
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-29
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-29
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-04-29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-04-29
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-04-29
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-06-15
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-16

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 25 maja 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.120.2020.SA, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 41+940 rzeki Gwdy, przewodu telekomunikacyjnego w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy 110, metodą przewiertu sterowanego, z lokalizacją na działkach o nr 20/5, 103 i 105/7, obręb 0066 Krępsko, gm. Szydłowo, powiat pilski. (pdf, 736.06 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Renata Maruszak 2020-06-24
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25

Decyzja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 17 czerwca 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.120.2020.SA orzekająca o udzieleniu ASTA –NET S.A. ul. Podgórna 10, 64-920 Piła, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w km 41+940 rzeki Gwda, przewodu telekomunikacyjnego w rurze osłonowej RHDPEp o średnicy 110.

(pdf, 1.936 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Renata Maruszak 2020-06-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 10 czerwca 2020 r., znak: BD.ZUZ.2.421.387.2019.SA, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.94.2018.RB, udzielającej MEW Energy Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące:

 1. Piętrzenie wód w km 6+400 rzeki Gwdy za pomocą jazu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 281 obręb 0001 Byszki, gm. Ujście oraz 409, obręb 0039 m. Piła, gm. Piła, powiat pilski;
 2. Korzystanie z wód rzeki Gwdy do celów energetycznych;
 3. Szczególne korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykle polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. dla potrzeb przepławki, w okresie całego roku, w ilości poboru zwrotnego wody.
  (pdf, 310.75 Kb)
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Renata Maruszak 2020-06-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25

Obwieszczenie Starosty Pilskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., nr: GLP. 6580.7.1.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich budowy napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie”, gm. Kaczory oraz Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, woj. wielkopolskie.

(pdf, 763.33 Kb)

Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Danuta Krzyżańsska 2020-06-25
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-06-25
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-07-03
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-03
Osoba wprowadzająca informację Iwona Derek - Łojewska 2020-07-08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji Ewa Kędzior 2020-07-07
Ostatnia aktualizacja Iwona Derek - Łojewska 2020-07-08
 • data utworzenia strony: 23-03-2018 | 12:15
 • data ostatniej modyfikacji: 23-03-2018 | 12:15