Wyszukiwarka Mobilna

Menu


Danuta Anna Zasada - Dyrektor Wydziału Nieruchomości
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie
  • data utworzenia strony: 09-03-2010 | 09:44