Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Czajka Ewa

Oświadczenie

Lubińska Jolanta
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego

Oświadczenie

 

  • data utworzenia strony: 26-09-2008 | 09:14