Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Joanna Banasiak - Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile

Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego

Oświadczenie


Radosław Odroń - p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile

o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego

Oświadczenie

  • data utworzenia strony: 15-04-2010 | 14:34