Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Bartosiewicz Danuta - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Brosz Mirosław - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2007-1
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie

Chmiel Mieczysław - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wojciech Glapan - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Organizacji Ochrony Zdrowia

Kitowska Danuta - Dyrektor Wydziału Oświaty
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie
Oświadczenie

Pawłowski Tomasz - Skarbnik Powiatu Pilskiego
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie

Piechowiak Grzegorz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie

Szarzyński Roman - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Szutkowski Wojciech - Sekretarz Powiatu Pilskiego
Informacja
o zatrudnieniu małżonka na terenie powiatu pilskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
Oświadczenie

Zomerska Maria - Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa
2007-1

 

  • data utworzenia strony: 20-06-2008 | 12:47