Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Irena Adryan – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - Dyrektor

Mieczysław Augustyn  – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile - Dyrektor

Jolanta Jadwiga Bartol - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - starszy specjalista pracy socjalnej

Maria Teresa  Bochan  - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile - Dyrektor

Bożena Chrzan - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia w Wyrzysku - podinspektor

Ewa Dorna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Kierownik

Jerzy Drzewiecki - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile – Dyrektor

Maria Ewa Dzieniszewska  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku – Dyrektor

Jan Fajkiel - Dom Dziecka w Kijaszkowie – Dyrektor

Edward Gaitkowski – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – Dyrektor

Barbara Katarzyna Grenda - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile – Dyrektor

Włodzimierz Józef Gról - Szpital Specjalistyczny w Pile – Dyrektor

Ilona Anna Gronowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile –Dyrektor

Adam Mikołaj Grzeszczak  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile – Dyrektor

Błażej Stefan Grzewka - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile – Dyrektor

Maria Stanisława Guzowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - Dyrektor

Paweł Jarczak - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile - Dyrektor

Andrzej Komisarek - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – Przewodniczący

Anna Kubiak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – Dyrektor

Maria Kubica - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - Dyrektor

Małgorzata Kwiatkowska - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie - Dyrektor

Jarosław Kazimierz Kwiatkowski - Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie – Dyrektor

Bernard Król - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Zespół Szkól Specjalnych w Łobżenicy- Dyrektor

Jan Antoni Lenartowicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalneych w Łobżenicy – Dyrektor

Regina Lisiecka - Ziemba - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pile – Kierownik

Piotr Łosoś - Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – Dyrektor

Jarosław Tomasz  Ludziejewski - Zarząd Mienia Powiatowego w Pile – Kierownik

Dariusz Adam Miazga - Rodzinny Dom Dziecka w Pile – Dyrektor

Krzysztof Kazimierz Michałek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Dyrektor

Urszula Helena Mrall - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – Dyrektor

Krzysztof Gabriel Muchewicz - Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – Dyrektor

Urszula Katarzyna Piotrowska-Gracz - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie – Dyrektor

Andrzej Podolak - Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – Dyrektor

Halina Przybysz - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii  Grzegorzewskiej w Pile – Dyrektor

Zbigniew Sabik - Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – Dyrektor

Edward Jan Starszak - Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – Dyrektor

Grażyna Szoka – Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie – p.o. Dyrektora

Edward Józef Tadych - Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – Dyrektor

Lucyna Wójcik – Trempała - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku – Dyrektor

Tomasz Tymczak - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia w Wyrzysku - Kierownik

Wasińska Zofia - Powiatowy Urząd Pracy - Zastępca Kierownika

Łucja Janina Zielińska  - Centrum Edukacji Zawodowej w Pile – Dyrektor

Ewa Zimnicka - Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile - Dyrektor


 

  • data utworzenia strony: 23-06-2008 | 15:04