Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Irena Adryan – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - Dyrektor

Mieczysław Augustyn  – Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile - Dyrektor

Jolanta Jadwiga Bartol - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - starszy specjalista pracy socjalnej

Maria Teresa  Bochan  - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile - Dyrektor

Lech Jan Cabański – Powiatowe Biuro Administrowania Nieruchomościami w Pile – Dyrektor

Bożena Maria Chrzan - Powiatowy Urząd Pracy w Pile Filia Wyrzysk –inspektor

Ewa Dorna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Dyrektor

Jerzy Drzewiecki - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile – Dyrektor

Maria Ewa Dzieniszewska  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku – Dyrektor

Jan Fajkiel - Dom Dziecka w Kijaszkowie – Dyrektor

Edward Gaitkowski – Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – Dyrektor

Barbara Katarzyna Grenda - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile – Dyrektor

Włodzimierz Józef Gról - Szpital Specjalistyczny w Pile – Dyrektor

Ilona Anna Gronowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile –Dyrektor

Adam Mikołaj Grzeszczak  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile – Dyrektor

Błażej Stefan Grzewka - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile – Dyrektor

Paweł Jarczak - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie – Dyrektor

Andrzej Komisarek - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – Przewodniczący

Bernard Król - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Zespół Szkół Specjalnych w Łobżenicy – Dyrektor

Anna Kubiak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – Dyrektor

Maria Stanisława Kubica - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – Dyrektor

Małgorzata Anna Kwiatkowska  - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – Dyrektor

Jarosław Kazimierz Kwiatkowski - Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie – Dyrektor

Jan Antoni Lenartowicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalneych w Łobżenicy – Dyrektor

Izabela Krystyna Ligęza - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - Zastępca Dyrektora

Izabela Krystyna Ligęza - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - Zastępca Dyrektora

Regina Lisiecka – Ziemba - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pile – Kierownik

Piotr Łosoś - Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – Dyrektor

Jarosław Tomasz  Ludziejewski - Zarząd Mienia Powiatowego w Pile – Kierownik

Bożena Maria Lus - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - inspektor powiatowy

Dariusz Adam Miazga - Rodzinny Dom Dziecka w Pile – Dyrektor

Krzysztof Kazimierz Michałek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Dyrektor

Urszula Helena Mrall - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – Dyrektor

Krzysztof Gabriel Muchewicz - Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – Dyrektor

Urszula Katarzyna Piotrowska-Gracz - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie – Dyrektor

Andrzej Podolak - Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – Dyrektor

Hanna Pranke - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Halina Przybysz - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii  Grzegorzewskiej w Pile – Dyrektor

Zbigniew Sabik - Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – Dyrektor

Edward Jan Starszak - Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – Dyrektor

Marek Święszkowski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile – Dyrektor
Marek Święszkowski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile – Dyrektor

Grażyna Szoka – Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie – p.o. Dyrektora

Alicja Barbara Szwedzińska  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile - p.o. Dyrektora
Alicja Barbara Szwedzińska  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile - p.o. Dyrektora

Edward Józef Tadych - Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – Dyrektor

Lucyna Wójcik – Trempała - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku – Dyrektor

Tomasz Tymczak – Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Zastępca Dyrektora

Łucja Janina Zielińska  - Centrum Edukacji Zawodowej w Pile – Dyrektor

Ewa Zimnicka - Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile - Dyrektor

 

 

 

  • data utworzenia strony: 23-06-2008 | 11:02