Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Irena Adryan – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - Dyrektor

Adam Balcerowicz - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia w Wyrzysku - starszy inspektor powiatowy
2006-1

Beata Elżbieta Balcerowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – p.o. Dyrektora, 
2006-1 

Maria Teresa  Bochan  - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile - Dyrektor

Tomasz Bugajski - Starostwo Powiatowe w Pile - Starosta

Marzena Buszka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile - Dyrektor

Lech Jan Cabański – Powiatowe Biuro Administrowania Nieruchomościami w Pile – Dyrektor

Bożena Maria Chrzan - Powiatowy Urząd Pracy w Pile Filia Wyrzysk –inspektor

Ewa Czajka – Poradenia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile – p.o. Dyrektora

Ewa Dorna - Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Dyrektor

Jerzy Drzewiecki - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile – Dyrektor

Maria Ewa Dzieniszewska  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku – Dyrektor

Jan Fajkiel - Dom Dziecka w Kijaszkowie – Dyrektor

Barbara Katarzyna Grenda - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile – Dyrektor

Lucyna Góra-Mrotek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki - Dyrektor

Sylwia Grajewska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - starszy inspektor
2006-1

Adam Mikołaj Grzeszczak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile – Dyrektor

Błażej Stefan Grzewka - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile – Dyrektor

Paweł Jarczak - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie – Dyrektor

Barbara Klóska – Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – p.o. Dyrektora
2006-1

Andrzej Komisarek - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – Przewodniczący

Bernard Król - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Zespół Szkół Specjalnych w Łobżenicy – Dyrektor

Irena Król - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - starszy inspektor
2006-1

Maria Stanisława Kubica - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – Dyrektor

Dariusz Kujawski – Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie – Dyrektor
2006-1

Małgorzata Anna Kwiatkowska  - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – Dyrektor

Jarosław Kazimierz Kwiatkowski - Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie – Dyrektor

Halina Kowalska – Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Brzostowie – p.o. Dyrektora
2006-1

Izabela Krystyna Ligęza - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - Zastępca Dyrektor

Regina Lisiecka – Ziemba - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pile – Kierownik

Bożena Lus - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - inspektor

Piotr Łosoś - Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – Dyrektor

Maria Majewska - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Filia w Wyrzysku - starszy inspektor

Dariusz Adam Miazga - Rodzinny Dom Dziecka w Pile – Dyrektor

Krzysztof Kazimierz Michałek - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Dyrektor

Urszula Helena Mrall - Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – Dyrektor

Krzysztof Gabriel Muchewicz - Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile – Dyrektor

Renata Anna Piszczek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyrzysku - p.o. Dyrektora
2006-1

Andrzej Podolak - Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – Dyrektor

Hanna Pranke - Powiatowy Urząd Pracy w Pile - Kierowni Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Zbigniew Sabik - Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – Dyrektor

Edward Jan Starszak - Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – Dyrektor

Anna Jadwiga Szarzyńska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - Zastępca Dyrektora

Tomasz Tymczak – Powiatowy Urząd Pracy w Pile – Zastępca Dyrektora

Dorota Maria Urbańska - Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile - Dyrektor

Lucyna Wójcik – Trempała - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku - Dyrektor

Łucja Janina Zielińska  - Centrum Edukacji Zawodowej w Pile – Dyrektor

 

  • data utworzenia strony: 20-06-2008 | 13:06