Wyszukiwarka Mobilna

Menu

 
 1. Jan Tuszyński - oświadczenie początkowe na dzień 07.01.2016 r.
 2. Eugeniusz Jan Cerlak - oświadczenie początkowe na dzień 27.01.2016 r.
 3. Łucja Zielińska - oświadczenie końcowe na dzień 22.06.2016 r.
 4. Roman Minocki - oświadczenie początkowe na dzień 23.06.2016 r.
 5. Justyna Łoś - oświadczenie początkowe na dzień 25.05.2016 r.
 6. Joanna Dobrosielska - oświadczenie początkowe na dzień 06.06.2016 r.
 7. Zbigniew Sabik - oświadczenie końcowe na dzień 30.08.2016 r.
 8. Lucyna Góra-Mrotek - oświadczenie końcowe na dzień 31.08.2016 r.
 9. Maria Kubica - oświadczenie końcowe na dzień 31.08.2016 r.
 10. Anna Szarzyńska - oświadczenie końcowe na dzień 03.10.2016 r.
 11. Lidia Elżbieta Zielińska - oświadczenie początkowe na dzień 06.06.2016 r.
 12. Ariana Marianna Latzke - oświadczenie początkowe na dzień 01.09.2016 r.
 13. Mariola Barbara Nosek - oświadczenie początkowe na dzień 01.09.2016 r.
 14. Piotr Halama - oświadczenie początkowe na dzień 01.09.2016 r.
 15. Maria Bratkowska - oświadczenie początkowe na dzień 05.10.2016 r.
 16. Stanisław Ciołek - oświadczenie początkowe na dzień 01.09.2016 r.
 17. Adam Grzeszczak - oświadczenie końcowe na dzień 31.08.2016 r.
 18. Barbara Pacholska - oświadczenie początkowe na dzień 04.10.2016 r.
 19. Justyna Łoś - oświadczenie końcowe na dzień 31.10.2016 r.
 20. Justyna Łoś - oświadczenie początkowe na dzień 01.11.2016 r.
 21. Katarzyna Graszek - oświadczenie końcowe na dzień 31.10.2016 r.
 22. Paweł Jarczak - oświadczenie końcowe na dzień 30.11.2016 r.
 23. Grzegorz Witkowski - oświadczenie początkowe na dzień 01.12.2016 r.
 24. Balcerowicz Beata - oświadczenie za 2016 r.
 25. Bratkowska Maria - oświadczenie za 2016 r.
 26. Cerlak Eugeniusz - oświadczenie za 2016 r.
 27. Ciołek Stanisław - oświadczenie za 2016 r.
 28. Czajka Ewa - oświadczenie za 2016 r.
 29. Czekała Maciej - oświadczenie za 2016 r.
 30. Dobrosielska Joanna - oświadczenie za 2016 r.
 31. Dorna Ewa - oświadczenie za 2016 r.
 32. Firlej Joanna - oświadczenie za 2016 r.
 33. Halama Piotr - oświadczenie za 2016 r.
 34. Jarczak Paweł - oświadczenie za 2016 r.
 35. Jeszka Patrycja - oświadczenie początkowe na dzień 19.12.2016 r.
 36. Jeszka Patrycja - oświadczenie za 2016 r.
 37. Komisarek Andrzej - oświadczenie za 2016 r.
 38. Kosakowska Katarzyna - oświadczenie za 2016 r.
 39. Latzke Ariana - oświadczenie za 2016 r.
 40. Ligęza Izabela - oświadczenie za 2016 r.
 41. Łoś Justyna - oświadczenie za 2016 r.
 42. Majewska Maria - oświadczenie końcowe na dzień 13.10.2016 r.
 43. Michniewicz Sabina - oświadczenie za 2016 r.
 44. Mikita Bogusław - oświadczenie za 2016 r.
 45. Minocki Roman - oświadczenie za 2016 r.
 46. Mrall Urszula - oświadczenie za 2016 r.
 47. Nosek Mariola - oświadczenie za 2016 r.
 48. Ogrodnik Tadeusz - oświadczenie za 2016 r.
 49. Olszewski Tomasz - oświadczenie za 2016 r.
 50. Pacholska Barbara - oświadczenie za 2016 r.
 51. Pakuła Małgorzata - oświadczenie za 2016 r.
 52. Perliński Filip - oświadczenie za 2016 r.
 53. Pranke Hanna - oświadczenie za 2016 r.
 54. Przydział Bożena - oświadczenie za 2016 r.
 55. Sikorski Jacek - oświadczenie za 2016 r.
 56. Sobierajska Katarzyna - oświadczenie za 2016 r.
 57. Starszak Edward - oświadczenie za 2016 r.
 58. Strojna Renata - oświadczenie za 2016 r.
 59. Szuca Rafał - oświadczenie za 2016 r.
 60. Szudy Ewa - oświadczenie za 2016 r.
 61. Święszkowski Marek - oświadczenie za 2016 r.
 62. Tałanda Krystyna - oświadczenie za 2016 r.
 63. Tuszyński Jan - oświadczenie za 2016 r.
 64. Uszko Joanna - oświadczenie za 2016 r.
 65. Wieczorek Patrycja - oświadczenie za 2016 r.
 66. Witkowski Grzegorz - oświadczenie za 2016 r.
 67. Wyrwa-Krzyżańska Joanna - oświadczenie za 2016 r.
 68. Zawitowska Iwona - oświadczenie za 2016 r.
 69. Zielińska Lidia - oświadczenie za 2016 r.
 • data utworzenia strony: 22-02-2016 | 08:45
 • data ostatniej modyfikacji: 29-05-2017 | 13:16