Wyszukiwarka Mobilna

Menu

INTERPELACJE I ZAPYTANIA

 

Lp.

 

Data

 

INTERPELACJA/ZAPYTANIE

Radna/Radny

Treść

Odpowiedź
1. 14.01.2019 Dotyczy przedstawienia zmian na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w latach 2014-2018 w PCPR i jednostkach podległych wraz z podaniem powodu zmian. Stefan Piechocki
2. 27.02.2019 Dotyczy obecnej i planowanej ilości miejsc w internatach dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski oraz kryterium przyjmowania potencjalnych zainteresowanych do internatów, a także ograniczenia możliwości poznania wszystkich ofert na Targach Edukacyjnych. Grzegorz Wądołowski
3. 27.02.2019 Dotyczy planów Zarządu Powiatu w Pile w sprawie remontu drogi nr 1173P. Ewelina Ślugajska
4. 02.04.2019  Dotyczy zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego, w zakładce: SESJE RADY POWIATU – Porządek obrad, wszystkich materiałów sesyjnych, które otrzymują radni powiatowi Małgorzata Karwacka
  • data utworzenia strony: 21-11-2018 | 19:22
  • data ostatniej modyfikacji: 21-11-2018 | 19:22