Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu w Pile. VI kadencja lata 2018/2023

Lp.

 

Data

 

INTERPELACJA/ZAPYTANIE

Radna/Radny

Treść

Odpowiedź
1. 14.01.2019 Dotyczy przedstawienia zmian na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w latach 2014-2018 w PCPR i jednostkach podległych wraz z podaniem powodu zmian. Stefan Piechocki
2. 27.02.2019 Dotyczy obecnej i planowanej ilości miejsc w internatach dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski oraz kryterium przyjmowania potencjalnych zainteresowanych do internatów, a także ograniczenia możliwości poznania wszystkich ofert na Targach Edukacyjnych. Grzegorz Wądołowski
3. 27.02.2019 Dotyczy planów Zarządu Powiatu w Pile w sprawie remontu drogi nr 1173P. Ewelina Ślugajska
4. 02.04.2019  Dotyczy zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego, w zakładce: SESJE RADY POWIATU – Porządek obrad, wszystkich materiałów sesyjnych, które otrzymują radni powiatowi Małgorzata Karwacka
5. 30.05.2019  Dotyczy przychodów uzyskiwanych w IV kwartale 2017 r. i w IV kwartale 2018 r. przez Szpital Specjalistyczny w Pile z kontraktu dializowanych pacjentów oraz liczby tych pacjentów. Stefan Piechocki
6. 30.05.2019  Dotyczy przebieralni dla pacjentów w Planowej Izbie Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Pile, parkingu dla pacjentów, remontu pryszniców w boksach porodowych, dewastacji części wyremontowanej SOR oraz konsekwencji, jakie zostaną wyciągnięte w związku z zaniedbaniami. Stefan Piechocki
7. 07.10.2019  Dotyczy możliwości remontu drogi dojazdowej do Szpitala Specjalistycznego w Pile, którą zarządza Powiat Pilski (ul. Rydygiera). Stanisław Dąbek
8. 28.01.2020 Dotyczy Giełdy Szkół Ponadpodstawowych i likwidacji barier architektonicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo. Grzegorz Wądołowski
9. 20.10.2020 Dotyczy sytuacji organizacyjnej i wychowawczej w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy. Rafał Zdzierela
10. 05.01.2021 Dotyczy planów Zarządu Powiatu w sprawie utworzenia studia nagrań w jednym z pomieszczeń Starostwa. Wojciech Szutkowski
11. 26.01.2021 Dotyczy zapytania do informcji Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Jerzy Wiesiołek

12. 25.02.2021 Dotyczy zapytania w której szkole ponadgimazjalnej zostanie wybudowana infrastruktura dla osób niepełnosprawnych

Grzegorz Wądołowski

13. 20.05.2021 Dotyczy drogi powiatowej w miejsowości Chrustowo

Ewelina Ślugajska

14. 19.07.2021 Dotyczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Stanisław Dąbek

15. 21.07.2021 Dotyczy Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Wojciech Szutkowski

15. 06.09.2021 Dotyczy drogi powiatowej w miejscowości Ługi Ujskie

Ewelina Ślugajska

15. 06.09.2021 Dotyczy drogi powiatowej w miejscowości Ługi Ujskie Ewelina Ślugajska
Metryka
  • data utworzenia strony: 29-01-2020 | 15:23
  • data ostatniej modyfikacji: 29-01-2020 | 15:23