Wyszukiwarka Mobilna

Menu

LVI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 24 listopada 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

               wynik głosowania

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

                wynik głosowania

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

             wynik głosowania

 

4. Podjęcie uchwały zmienającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

            wynik głosowania

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

           wynik głosowania

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

          wynik głosowania

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

          wynik głosowania

         

8. Podjęcie uchwały zmianiającej uchwałę nr LV.409.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu w Pile.

           wynik głosowania

 

9. Pdjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022 - 2040.

           wynik głosowania

 

10. Podjęcie uchwały zmienającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

          wynik głosowania

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 13:42
  • data ostatniej modyfikacji: 24-11-2022 | 12:41