Wyszukiwarka Mobilna

Menu

LXVII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 31 sierpnia 2023 r., godz. 14:30

LXVII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 31 sierpnia 2023 r., godz. 14:30

w sali widowskiej Młodzieżowego Domu Kultury "ISKRA" w Pile, ul. Okrzei 9.
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji.

wynik głosowania

2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

wynik głosowania

3. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Złotowie na obszarze powiatu pilskiego za rok 2022.

wynik głosowania

4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Nakle nad Notecią na obszarach powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, człuchowskiego, pilskiego, złotowskiego za rok 2022.

wynik głosowania

5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Wałczu na obszarze powiatu pilskiego za rok 2022.

wynik głosowania

6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Obornikach na obszarze powiatu pilskiego za rok 2022.

wynik głosowania

7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Chodzieży na obszarach powiatów chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckieg, nakielskiego za rok 2022.

wynik głosowania

8. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Trzciance na obszarach powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wałeckiego, chodzieskiego za rok 2022.

wynik głosowania

9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Więcborku na obszarach powiatów sępoleńskiego, nakielskiego, pilskiego za rok 2022.

wynik głosowania

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pile na obszarze powiatu pilskiego za rok 2022.

wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LVI.410.2022 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

wynik głosowania

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023-2040.

wynik głosowania

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

   wynik głosowania

 

Metryka

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 29 czerwca 2023 r.

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 29 czerwca 2023 r., godz. 8:00.

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. projektu współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

wyniki głosowania

2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

wyniki głosowania

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

wyniki głosowania

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

wyniki głosowania

Metryka

LXV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 15 czerwca 2023 r.

LXV sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 15 czerwca 2023 r., godz. 13:00.

 

1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile.

Wyniki głosowania

2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2022 rok.

Wyniki głosowania

3.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2022 rok.

Wyniki głosowania

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2022.

Wyniki głosowania

5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Wyniki głosowania

6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Wyniki głosowania

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim i Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Wyniki głosowania

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

Wyniki głosowania

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Wyniki głosowania

 

 

Metryka

LXIV nadzwyczajna sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 23 maja 2023 r

LXIV nadzwyczajna sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 23 maja 2023 r., godz. 8:00.

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania)

Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile z dnia 18 maja 2023 r. o rozszerzenie porządku obrad, o punkty:

  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pilskiego
  • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika powiatu Pilskiego

          wynik głosowania

2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzienie w Pile.

         wynik głosowania

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wysoka.

        wynik głosowania

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła.

      wynik głosowania

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

      wynik głosowania

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

     wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.

    wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.

    wynik głosowania

Metryka

LXIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 kwietnia 2023 r.

LXIII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Wniosek Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 kwietnia 2023 r. o uzupełnienie porządku obrad o punkt:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

      wynik głosowania

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współprac Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

        wynik głosowania

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego rganizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

       wynik głosowania

3. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile zadania kontrolnego.

       wynik głosowania

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

       wynik głosowania

5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

       wynik głosowania

6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

      wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pilskim i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

     wynik głosowania

Metryka

LXII sesja Rady Powiatu w Pile

LXII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 30 marca 2023 r.

Wniosek Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2023 r. o uzupełnienie porządku obrad o punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pilski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- Podjęcie uchwały w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica.

      wynik głosowania

1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego za 2022 rok.

        wynik głosowania

2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

       wynik głosowania

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

       wynik głosowania

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wysoka.

       wynik głosowania

5. Podjęcie uchwały w sorawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

       wynik głosowania

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

      wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

     wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

     wynik głosowania

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

     wynik głosowania

10. Apel Rady Powiatu w Pile w sprawie postulatów właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz gospodarstw rolnych powiatu pilskiego.

     wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pilski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

     wynik głosowania

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica.

     wynik głosowania

Metryka

LXI sesja Rady Powiatu w Pile

LXI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 23 lutego 2023 r.

1. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile.

        wynik głosowania

2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy PSONI w Pile.

       wynik głosowania

3. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Ujściu.

       wynik głosowania

4. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy przy Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

       wynik głosowania

5. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej "Caritas" przy Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pile.

       wynik głosowania

6. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

      wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II.17.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej.

     wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr I.10.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w spraweie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

    wynik głosowania

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

    wynik głosowania

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

     wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

     wynik głosowania

Metryka

LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile

1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I.11.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

      wynik głosowania

Metryka

LIX sesja Rady Powiatu w Pile

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2022 rok.

      wynik głosowania

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie usalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

      wynik głosowania

 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023 - 2040.

      wynik głosowania

 

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

      wynik głosowania

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 13:21
  • data ostatniej modyfikacji: 03-01-2023 | 13:21