Wyszukiwarka Mobilna

Menu

LXII sesja Rady Powiatu w Pile

LXII sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 30 marca 2023 r.

Wniosek Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2023 r. o uzupełnienie porządku obrad o punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pilski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

- Podjęcie uchwały w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica.

      wynik głosowania

1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego za 2022 rok.

        wynik głosowania

2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

       wynik głosowania

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku.

       wynik głosowania

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzilenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wysoka.

       wynik głosowania

5. Podjęcie uchwały w sorawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

       wynik głosowania

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

      wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

     wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

     wynik głosowania

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

     wynik głosowania

10. Apel Rady Powiatu w Pile w sprawie postulatów właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz gospodarstw rolnych powiatu pilskiego.

     wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pilski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

     wynik głosowania

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica.

     wynik głosowania

Metryka

LXI sesja Rady Powiatu w Pile

LXI sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 23 lutego 2023 r.

1. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Pile.

        wynik głosowania

2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy PSONI w Pile.

       wynik głosowania

3. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Ujściu.

       wynik głosowania

4. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy przy Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

       wynik głosowania

5. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 Warsztatu Terapii Zajęciowej "Caritas" przy Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pile.

       wynik głosowania

6. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za rok 2022 przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie przy Miejko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

      wynik głosowania

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II.17.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej.

     wynik głosowania

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr I.10.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w spraweie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

    wynik głosowania

9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

    wynik głosowania

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

     wynik głosowania

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

     wynik głosowania

Metryka

LX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Pile

1.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I.11.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

      wynik głosowania

Metryka

LIX sesja Rady Powiatu w Pile

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pilskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego za 2022 rok.

      wynik głosowania

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie usalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

      wynik głosowania

 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023 - 2040.

      wynik głosowania

 

4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

      wynik głosowania

Metryka
  • data utworzenia strony: 03-01-2023 | 13:21
  • data ostatniej modyfikacji: 30-03-2023 | 14:16