Wyszukiwarka Mobilna

Menu

V sesja Rady Powiatu w Pile w dniu 27 lutego 2019 roku:

 

  • Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2018 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego.
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.36.2019 w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.37.2019 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy
    Wyniki głosowania

 

  • w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.39.2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.40.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019- 2029
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.41.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
    Wyniki głosowania

 

  • Uchwała nr V.42.2019 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
    Wyniki głosowania

     
  • Uchwała nr V.43.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile
    Wyniki głosowania

 

  • data utworzenia strony: 05-03-2019 | 08:43
  • data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 | 09:17