Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XVIII sesji Rady Powiatu w Pile

Data publikacji informacji: 19 luty 2020

Porządek XVIII sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 27 lutego 2020 r., godz. 17.00

Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile, ul. Okrzei 9

 

 

1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji,

- stwierdzenie quorum.

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2019 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego.
 3. Informacja o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za II półrocze 2019 r. – z uwzględnieniem I półrocza.
 4. Informacja o realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych w roku 2019.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2019 r..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych, Szkoły Policealnej oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile oraz zamiaru rozwiązania Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w PCE w Pile.

projekt uchwały (pdf, 865 KB)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Nieżychowie.

projekt uchwały (pdf, 193 KB)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

projekt uchwały (pdf, 960 KB)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

projekt uchwały (pdf, 483 KB)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

projekt uchwały (pdf, 853 KB)

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020-2040.

projekt uchwały (pdf, 436 KB)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 2 945 KB)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 161 KB)

objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 435 KB)

autopoprawka do projektu uchwały (pdf, 330 KB)

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

projekt uchwały (pdf, 1 683 KB)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 22 KB)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 70 KB)

załącznik nr 3 do projektu uchwały (pdf, 17 KB)

załącznik nr 4 do projektu uchwały (pdf, 16 KB)

załącznik nr 5 do projektu uchwały (pdf, 267 KB)

załącznik nr 6 do projektu uchwały (pdf, 21 KB)

autopoprawka do projektu uchwały (pdf, 482 KB)

 1. Wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad.  

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                  /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
 • data ostatniej modyfikacji: 17-09-2020 | 13:06