Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LXIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 kwietnia 2023r.

Data publikacji informacji: 17 maj 2023

Porządek LXIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 kwietnia 2023r., godz. 08:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania)

 

1. Sprawy regulaminowe.

  • otwarcie sesji.

2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2022 rok.

4. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027".

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.

projekt uchwały (pdf, 150 Kb) 

załącznik do projektu uchwały (pdf, 14141 Kb)

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

projekt uchwały (pdf, 144 Kb) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile zadania kontrolnego.

projekt uchwały (pdf, 101 Kb)

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

projekt uchwały (pdf, 98 Kb)

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040.

projekt uchwały (pdf, 2392 Kb) 

załącznik 1 do projektu uchwały (pdf, 1196 Kb) 

załącznik 2 do projektu uchwały (pdf, 7788 Kb) 

objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 340 Kb) 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

projekt uchwały (pdf, 116 Kb)

załącznik 1 do projektu uchwały (pdf, 17 Kb)

załącznik 2 do projektu uchwały (pdf, 78 Kb) 

załącznik 3 do projektu uchwały (pdf, 14 Kb) 

załącznik 4 do projektu uchwały (pdf, 12 Kb) 

załącznik 5 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb) 

załącznik 6 do projektu uchwały (pdf, 5 Kb) 

załącznik 7 do projektu uchwały (pdf, 5 Kb) 

załącznik 8 do projektu uchwały (pdf, 219 Kb) 

załącznik 9 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb) 

12. Wolne głosy.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 26.04.2023 roku.

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
  • data utworzenia strony: 12-12-2019 | 11:50
  • data ostatniej modyfikacji: 20-09-2023 | 12:30