Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LII sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 27 września 2018 r., godz. 16.00
w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pile, ul. Okrzei 9

 


1. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji,
- stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów:

  • L sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 8 sierpnia 2018 r.,
  • LI sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 30 sierpnia 2018 r.

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Szpitala Specjalistycznego w Pile.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r.

8. Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

9. Informacja o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2018 r.

10. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości i odstąpienie od przetargowego tryby zawarcia umowy najmu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Pilskiego.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2028.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i zapytania.

20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

  • data publikacji: 20-09-2018 | 16:00
  • data ostatniej modyfikacji: 26-09-2018 | 08:53