Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek LIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 września 2022 r., godz. 08:00

Porządek LIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 września 2022 r., godz. 08:00

 

Porządek LIII sesji Rady Powiatu w Pile

w dniu 29 września 2022 r., godz. 08:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania).

 

1.    Sprawy regulaminowe:
•    otwarcie sesji,

2.    Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym - druk nr 1;

3.    Informacja Zarządu Powiatu o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu pilskiego - druk nr 2;

4.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile (materiał przesłany w dniu 31 sierpnia 2022 r.);

5.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona    Szumana w Pile (materiał przesłany w dniu  31 sierpnia 2022 r.);

6.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego w Pile (materiał przesłany w dniu 31 sierpnia 2022 r.);

7.    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego, w tym o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku. (materiał przesłany w dniu  
31 sierpnia 2022 r.);

8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za I półrocze 2022 roku. (materiał przesłany w dniu 31 sierpnia 2022 r.);

9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - druk nr 3;

                   projekt uchwały

10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - druk nr 4;

          projekt uchwały

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Obornickim
   i Powiatem Chodzieskim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” – druk nr 5;

          projekt uchwały

12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022-2040                - druk nr 6;

                projekt uchwały

                załącznik nr 1 do projektu uchwały

                załącznik nr 2 do projektu uchwały

               objaśnienia

 

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 7;

      

               projekt uchwały

              załącznik nr 1 do projektu uchwały

              załącznik nr 2 do projektu uchwały

              załącznik nr 3 do projektu uchwały

              załącznik nr 4 do projektu uchwały

             załącznik nr 5 do projektu uchwały

             załącznik nr 6 do projektu uchwały

             załącznik nr 7 do projektu uchwały

             załącznik nr 8 do projektu uchwały

            załącznik nr 9 do projektu uchwały

            załącznik nr 10 do projektu uchwały

14.    Wolne głosy.

15.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

 

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 24.08.2022 roku.

 

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Metryka
  • data utworzenia strony: 21-09-2022 | 15:28
  • data ostatniej modyfikacji: 21-09-2022 | 15:35