Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek V sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 27 lutego 2019 r., godz. 17.00

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  - otwarcie sesji,
  - stwierdzenie quorum.
   
 2.  Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
   
 3. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych za 2018 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego.
   
 4.  Informacja o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za II półrocze 2018 r.
   
 5.  Informacja o realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2018 r.
   
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2018 r.
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.
   projekt uchwały
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy.
  projekt uchwały
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia do ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy  zastępczej.
  projekt uchwały
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
  projekt uchwały
   
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019- 2029.
  projekt uchwały
  załącznik nr 1 do projektu uchwały
  załącznik nr 2 do projektu uchwały
  objaśnienia do projektu uchwały
   
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 
  projekt uchwały
  załącznik nr 1 do projektu uchwały
  załącznik nr 2 do projektu uchwały
  załącznik nr 3 do projektu uchwały
  załącznik nr 4 do projektu uchwały
  załącznik nr 5 do projektu uchwały
  załącznik nr 6 do projektu uchwały
  załącznik nr 7 do projektu uchwały
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego  w uchwale nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  projekt uchwały
   
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji  Rady Powiatu w Pile.
  projekt uchwały
   
 15. Wolne głosy.
   
 16. Zakończenie obrad.

    

    Przewodniczący Rady

    /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 20-02-2019 | 09:45
 • data ostatniej modyfikacji: 20-02-2019 | 10:49