Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek VII sesji

Rady Powiatu w Pile

w dniu 25 kwietnia 2019 r., godz. 17.00

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  - otwarcie sesji,
  - stwierdzenie quorum.
 2. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
  projekt uchwały
  załącznik do projektu uchwały
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.
  projekt uchwały
  załącznik nr 1 do projektu uchwały
  załącznik nr 2 do projektu uchwały
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego.
  projekt uchwały
  załącznik nr 1 do projektu uchwały
  załącznik nr 2 do projektu uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile.
  projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.
  projekt uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.
  projekt uchwały
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
  projekt uchwały
  załącznik nr 1 do projektu uchwały
  załącznik nr 2 do projektu uchwały
  załącznik nr 3 do projektu uchwały
  załącznik nr 4 do projektu uchwały
  załącznik nr 5 do projektu uchwały
  załącznik nr 6 do projektu uchwały
  załącznik nr 7 do projektu uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  projekt uchwały
 13. Wolne głosy.
 14. Zakończenie obrad.

     Przewodniczący Rady

     /-/ Kazimierz Wasiak

 • data utworzenia strony: 17-04-2019 | 15:15
 • data ostatniej modyfikacji: 19-04-2019 | 11:22