Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XLVII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 28 kwietnia 2022 r., godz. 08:00

Porządek XLVII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 28 kwietnia 2022 r. godz. 8:00

korespondencyjnie (w zdalnym trybie obradowania)
 

1. Sprawy regulaminowe.

  • Otwarcie Sesji,
  • Stwierdzenie quorum.

2. Informacja Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2021 r.

4. Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027

5. Ocena zasobów pomocy społecznej

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

projekt uchwały (pdf, 466 Kb)

            załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 672 Kb)

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk

            projekt uchwały (pdf, 424 Kb)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 r.

projekt uchwały (pdf, 523 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 2.35 Mb)

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022 – 2040

projekt uchwały (pdf, 66 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 3.09 Mb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf,161 Kb)

objaśnienia (pdf, 209 Kb)

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 66 Kb)

załącznik nr 3 do projektu uchwały (pdf, 8 Kb)

załącznik nr 4 do projektu uchwały (pdf, 11 Kb)

załącznik nr 5 do projektu uchwały (pdf, 6 Kb)

załącznik nr 6 do projektu uchwały (pdf, 223 Kb)

załącznik nr 7 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

projekt uchwały (pdf, 104 Kb)

12. Wolne głosy.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 27.04.2022 roku.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 20-04-2022 | 15:13
  • data ostatniej modyfikacji: 20-04-2022 | 15:13