Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XLVIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 13:00

Porządek XLVIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 13:00

Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile, ul. Okrzei 9

1. Sprawy regulaminowe.

  • Otwarcie Sesji,
  • Stwierdzenie quorum.

2. Informacja Starosty Pilskiego o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym

3.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Pilskiego w 2021 roku;


a) przedstawienie Raportu,

b) debata nad Raportem,

- otwarcie debaty,

- głosy radnych,

- głosy mieszkańców,

- zamknięcie debaty.

c) podsumowanie debaty.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile - druk nr 2;

           projekt uchwały (pdf, 239 Kb)


5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2021 rok - druk nr 3;

            projekt uchwały (pdf, 360 Kb)

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2021 r. wraz z Informacją o stanie mienia Powiatu Pilskiego na dzień 31.12.2021 r.;

b) przedstawienie uchwały Nr SO-13/0954/166/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami;


c) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2021 roku;

d) podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2021 rok - druk nr 4;

            projekt uchwały (pdf, 341 Kb)

a) przedstawienie uchwały nr 4.2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Pilskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;


b) przedstawienie uchwały Nr SO-13/0955/135/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile o udzielenie Zarządowi Powiatu w Pile absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;


c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2021. - druk nr 5;

            projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

            załącznik do projektu uchwały (pdf, 11 Mb)

            załącznik do projektu uchwały (pdf, 15 Mb)

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Szpitala Specjalistycznego w Pile im.Stanisława Staszica wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 - druk nr 6;

            projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica - druk nr 7;

            projekt uchwały (pdf, 528 Kb)

           załącznik  do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica - druk nr 8;

            projekt uchwały (pdf, 437 Kb)


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w Statucie Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - druk nr 9;

            projekt uchwały (pdf, 590 Kb)

12. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata" w Bydgoszczy w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski - druk nr 10;

            projekt uchwały (pdf, 665 Kb)

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski - druk nr 11;

            projekt uchwały (pdf, 559 Kb)

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Partnerstwo dla rozwoju Krajny" - druk nr 12;

            projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2022 - 2040 - druk nr 13;

            projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 66 Kb)

objaśnienia do projektu uchwały (pdf, 8 Kb)

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 14;

            projekt uchwały (pdf, 239 Kb)

załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

załącznik nr 2 do projektu uchwały (pdf, 66 Kb)

załącznik nr 3 do projektu uchwały (pdf, 8 Kb)

załącznik nr 4 do projektu uchwały (pdf, 11 Kb)

załącznik nr 5 do projektu uchwały (pdf, 6 Kb)

załącznik nr 6 do projektu uchwały (pdf, 223 Kb)

załącznik nr 7 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)

załącznik nr 8 do projektu uchwały (pdf, 15 Kb)


17. Wolne głosy.

18. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 17-06-2022 | 15:09
  • data ostatniej modyfikacji: 20-06-2022 | 15:41