Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 29 kwietnia 2021 r.

 

Porządek XXXIII sesji
Rady Powiatu w Pile
w dniu 29 kwietnia 2021 r., godz. 8:00
korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania) 

 

 

     1.    Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji.

 

 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile za 2020 r.

 

 1. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014- 2020”.

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

         projekt uchwały

         załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII.388.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

         projekt uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

        projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu      

          projekt uchwały

 

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040.

         projekt uchwały

        załącznik nr 1 do projektu uchwały

        załącznik nr 2 do projektu uchwały

        objaśnienia do projektu uchwały

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

          projekt uchwały

załącznik nr 1 do projektu uchwały

załącznik nr 2 do projektu uchwały

załącznik nr 3 do projektu uchwały

załącznik nr 4 do projektu uchwały

załącznik nr 5 do projektu uchwały

załącznik nr 6 do projektu uchwały

załącznik nr 7 do projektu uchwały

załącznik nr 8 do projektu uchwały

 

 1. Wolne głosy.
 2. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

 

Transmisja sesji z sali 102  Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

 

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie: Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Biura Rady Powiatu, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 28 kwietnia 2021 roku.

 

                              

Metryka
 • data utworzenia strony: 21-04-2021 | 09:51
 • data ostatniej modyfikacji: 22-04-2021 | 08:54