Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 25 listopada 2021 r. godz. 8:00

Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu w Pile

w dniu 25 listopada 2021 r., godz. 8:00

korespondencyjne (w zdalnym trybie obradowania).

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 • otwarcie sesji.
 1. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pile w okresie międzysesyjnym.
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

         projekt uchwały ( 361 Kb)

         załącznik do projektu uchwały  ( 449 Kb)

 1. Podjęcie   uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu w Pile.

         projekt uchwały ( 661 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

         projekt uchwały ( 738 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

         projekt uchwały ( 1,6 Mb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

         projekt uchwały ( 542 Kb)

         załącznik  do projektu uchwały  ( 5,27 Mb)

 1. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021-2040

         projekt uchwały ( 71 Kb)

         załącznik nr 1 do projektu uchwały ( 1,6 Kb)

         załącznik nr 2 do projektu uchwały ( 160 Kb)

         objaśnienia do projektu uchwały ( 137 Kb)

 1. Podjęcie  uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

         projekt uchwały ( 222 Kb)

         załącznik nr 1 do projektu uchwały ( 8 Kb)

         załącznik nr 2 do projektu uchwały ( 160 Kb)

         załącznik nr 3 do projektu uchwały ( 19 Kb)

         załącznik nr 4 do projektu uchwały ( 10 Kb)

         załącznik nr 5 do projektu uchwały ( 12 Kb)

         załącznik nr 6 do projektu uchwały ( 11 Kb)

         załącznik nr 7 do projektu uchwały ( 260 Kb)

         załącznik nr 8 do projektu uchwały ( 14 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

         projekt uchwały ( 550 Kb)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

         projekt uchwały ( 550 Kb)

 1. Informacja Urzędu Skarbowego w Człuchowie na temat oświadczeń majątkowych.
   
 2. Wolne głosy.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Wasiak

 

Transmisja sesji z sali 214 Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Powiatu w Pile w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w zakładce: SESJE RADY POWIATU/Transmisja sesji Rady Powiatu.

Mieszkańcy powiatu i inne osoby zainteresowane, które chciałyby przekazać informację na sesji w punkcie Wolne głosy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do Przewodniczącego Rady Powiatu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, telefonicznie pod numerem:  67 210-93-10 lub 67 210-93-11, do godziny 14:00 dnia poprzedzającego sesję Rady Powiatu, tj. 24.11.2021 roku.

 
Metryka
 • data utworzenia strony: 17-11-2021 | 15:03
 • data ostatniej modyfikacji: 24-11-2021 | 11:34