Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2009

Data publikacji informacji: 02 luty 2009

 

Uchwała Nr XXXVII/460/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania  składów osobowych stałych Komisji  Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała NR XXXVII/ 459 /09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady  Powiatu   w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/459/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/459/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/459/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/459/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/459/09

Uchwała Nr XXXVII /458/ 09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w  sprawie  zatwierdzenia  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu   w Pile  na 2010  rok.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/458/09

 

Uchwała Nr XXXVII/457/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/457/09

 

Uchwała Nr XXXVII/456/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia i dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Uchwała Nr XXXVII/455/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

 

Uchwała Nr XXXVII/454/09 z dnia  21 grudnia 2009 r.
w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku, położonym w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 na rzecz dotychczasowego najemcy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Uchwała Nr XXXVII/453/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 81 przy ul. Kaczorskiej w Pile.

 

Uchwała Nr XXXVII/452/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu  Pilskiego  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/452/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/452/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/452/09


Uchwała Nr XXXVII/451/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku budżetowym 2010.

 

Uchwała Nr XXXVII/450/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2010.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/450/09
załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII/450/09


Uchwała Nr XXXVII/449/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/449/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/449/09

 

Uchwała Nr XXXVII/448/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/448/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/448/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/448/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/448/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/448/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/448/09


Uchwała Nr XXXVII/447/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile, w 2010 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/447/09

 

Uchwała Nr XXXVI/446/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/446/09

 

Uchwała Nr XXXVI/445/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziałów: Chirurgicznego, Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowego oraz Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr XXXVI/444/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

Uchwała Nr XXXVI/443/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości między Powiatem Pilskim a Gminą Piła.

 

Uchwała Nr XXXVI/442/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski.

 

Uchwała Nr XXXVI/441/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2010 rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/441/09

 

Uchwała Nr XXXVI/440/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację.

 

Uchwała Nr XXXVI/439/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/439/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/439/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/439/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/439/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/439/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/439/09

 

Uchwała Nr XXXV/438/09 z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/438/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/438/09

 

Uchwała Nr XXXV/437/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego  nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XXXV/436/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia na mienie Powiatu Pilskiego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

 

Uchwała Nr XXXV/435/09 z dnia 29 października 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/435/09

 

Uchwała Nr XXXV/434/09 z dnia 29 października 2009r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile.

Uchwała Nr XXXV/433/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Nr XXXV/432/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk w 2010 roku.

 

Uchwała Nr XXXV/431/09 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

Uchwała Nr XXXV/430/09 z dnia 29 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile, w 2009 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/430/09

Uchwała Nr XXXIV/429/09 z dnia 30 września 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/429/09
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/429/09

 

Uchwała Nr XXXIV/428/09 z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  położonej  w Pile  ul. Okrzei – Sikorskiego.

 

Uchwała Nr XXXIV/427/09 z dnia 30 września 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwała Nr XXXIV/426/09 z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ujście w 2010 roku.

 

Uchwała Nr XXXIV/425/09 z dnia 30 września 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile w 2009 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/425/09

 

Uchwała Nr XXXIV/424/09 z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie realizacji projektu „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr XXXIV/423/09 z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację.

 

Uchwała Nr XXXIII/422/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu  powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/422/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIII/422/09

Uchwała Nr XXXIII/421/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie oddania w najem części strychu łącznie z częścią dachu budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile, na rzecz dotychczasowego najemcy Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Spółka z o.o.

 

Uchwała Nr XXXIII/420/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej w Łobżenicy przy ulicy Spacerowej 9, w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Nr XXXII/419/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Pilskiego.

 

Uchwała Nr XXXII/418/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/418/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/418/09

Uchwała Nr XXXII/417/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr XXXII/416/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

Uchwała Nr XXXII/415/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/415/09

 

Uchwała Nr XXXII/414/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na  oddanie  w najem pomieszczeń  biurowych w budynku,  położonym w Pile  przy  Al. Wojska Polskiego 49 B w drodze  bezprzetargowej  na rzecz   Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała Nr XXXII/413/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Piła darowizny nieruchomości
z przeznaczeniem na realizacje zadań powiatu.

 

Uchwała Nr XXXII/412/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w roku 2009 przez Powiat Pilski do realizacji projektu pod nazwą "Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uchwała Nr XXXII/411/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/411/09

Uchwała Nr XXXII/410/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile

Uchwała Nr XXXII/409/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/03 w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Edukacji Zawodowej

Uchwała Nr XXXII/408/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia dla gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XXXII/407/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/407/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/407/09

 

Uchwała Nr XXXII/406/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/406/09
załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/406/09


Uchwała Nr XXXII/405/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XXXII/404/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XXXII/403/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację.

Uchwała Nr XXXII/402/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia strat Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku.

Uchwała Nr XXXII/401/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2008 Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XXXII/400/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku za rok 2008.

 

Uchwała Nr XXXII/399/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2008.

Uchwała Nr XXXII/398/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile, w 2009r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/398/09

 

Uchwała Nr XXXI/397/09 z dnia 29 maja 2009 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/397/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/397/09

Uchwała Nr XXXI/396/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XXXI/395/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XXXI/394/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości położonej w Pile przy ul. Rydygiera 23 w drodze przetargu

Uchwała Nr XXXI/393/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/388/09 Rady Powiatu w Pile dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego

Uchwała Nr XXX/392/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu  powiatu na rok 2009
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/392/09
załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/392/09

Uchwała Nr XXX/391/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwała Nr XXX/390/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

 

Uchwała Nr XXX/389/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile, w 2009 r.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/389/09

 

Uchwała Nr XXX/388/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego

 

Uchwała Nr XXX/387/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych   w Pile w rejonie ulic Al. Wojska Polskiego, ul. Lotniczej i ul. Kraszewskiego

 

Uchwała Nr XXX/386/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/386/09

 

Uchwała Nr XXX/385/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2009 roku realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Uchwała Nr XXX/384/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

Uchwała Nr XXX/383/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad udzielania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/383/09

 

Uchwała Nr XXX/382/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile z tytułu wykonania budżetu za rok 2008

 

Uchwała Nr XXX/381/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Pile

 

Uchwała Nr XXIX/380/09 z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/380/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/380/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/380/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/380/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/380/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/380/09

 

Uchwała Nr XXIX/379/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego  organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

 

Uchwała Nr XXIX/378/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/378/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/378/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/378/09

 

Uchwała Nr XXIX/377/09 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2009 roku bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd

 

Uchwała Nr XXIX/376/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2009 roku bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd

 

Uchwała Nr XXIX/375/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia woli przejęcia na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa

 

Uchwała Nr XXIX/374/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego

 

Uchwała Nr XXIX/373/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
załącznik do uchwały Nr XXIX/373/09

 

Uchwała Nr XXIX/372/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzonych przez Powiat Pilski
załącznik do uchwały Nr XXIX/372

 

Nr XXVIII/371/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/371/09
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/371/09

 

Uchwała Nr XXVIII/370/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę powiatu

 

Uchwała Nr XXVIII/369/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie kontynuowania w roku 2009 przez Powiat Pilski realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr XXVIII/368/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Uchwała Nr XXVIII/367/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
załącznik do uchwały Nr XXVIII/367/09

 

Uchwała Nr XXVIII/366/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XXVII/365/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na 2009 r.

 

Uchwała Nr XXVII/364/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/364/09
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/364/09
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/364/09
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/364/09
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/364/09

 

Uchwała Nr XXVII/363/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2009
załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/363/09
załacznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/363/09
załacznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/363/09
załacznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/363/09
załacznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/363/09

 

Uchwała Nr XXVII/362/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Kijaszkowie, Gmina Wysoka

 

Uchwała Nr XXVII/361/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej 31

 

Uchwała Nr XXVII/360/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego

 

Uchwała Nr XXVII/359/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej przekształcenia w spółkę prawa handlowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, poprzez jego likwidację
załącznik do uchwały Nr XXVII/359/09

 

Uchwała Nr XXVII/358/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Pile, w 2009 r.
załącznik do uchwały Nr XXVII/358/09

 

Uchwała Nr XXVII/357/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/356/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/355/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Wysoka realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/354/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/353/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/352/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/351/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/350/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XXVII/349/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie powierzenia dla Gminy Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58