Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2012

Data publikacji informacji: 02 luty 2012

 

Uchwała Nr XXIV.223.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.223.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.223.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.223.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.223.2012

 

Uchwała Nr XXIII.222.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu   w Pile

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.222.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.222.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.222.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.222.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.222.2012

 

Uchwała Nr XXIII.221.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na 2013 rok

załącznik do uchwały Nr XXIII.221.2012

 

Uchwała Nr XXIII.220.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2013.

 

Uchwała Nr XXIII.219.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII.219.2012

załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII.219.2012

 

Uchwała Nr XXIII.218.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2013 - 2022

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.218.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.218.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.218.2012

 

Uchwała Nr XXIII.217.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.217.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.217.2012

 

Uchwała Nr XXIII.216.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.216.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.216.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.216.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.216.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.216.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII.216.2012

 

Uchwała Nr XXII.215.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

załącznik do Uchwały Nr XXII.215.2012

 

Uchwała Nr XXII.214.2012 z 29 listopada 2012 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 – FN

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII.214.2012

załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII.214.2012

 

Uchwała Nr XXII.213.2012 z 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Skarbu Państwa,
 

Uchwała Nr XXII.212.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

 

Uchwała Nr XXII.211.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia na rok 2013 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
załącznik do Uchwały Nr XXII.211.2012

 

Uchwała XXII.210.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019.

załącznik do Uchwały Nr XXII.210.2012

 

Uchwała XXI.209.2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na 2012 rok.

 

Uchwała XXI.208.2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 2 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 3 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 4 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 5 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 6 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 7 do uchwały z Nr XXI.208.2012

załącznik Nr 8 do uchwały z Nr XXI.208.2012

 

Uchwała XXI.207.2012 z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2012 – 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI.207.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI.207.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI.207.2012

 

Uchwała XXI.206.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ujście w 2012 roku.

 

Uchwała XXI.205.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała XXI.204.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała XXI.203.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do  przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała XXI.202.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zaproponowania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile.

 

Uchwała XXI.201.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Uchwała XXI.200.2012 z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie nadania statutu Biuru Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,

 

Uchwała Nr XX.199.2012 z dnia 27 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX.199.2012 

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX.199.2012
załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX.199.2012

 

Uchwała Nr XX.198.2012 z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012 - 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.198.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX.198.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX.198.2012

 

Uchwała Nr XX.197.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od  PKP S.A. w Warszawie na rzecz Powiatu Pilskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin: Wysoka, Łobżenica i Wyrzysk oraz przejęcie własności budynków i  budowli

 

Uchwała Nr XX.196.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43.

 

Uchwała Nr XX.195.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1194P Gromadno – Falmierowo.

załącznik do uchwały Nr XX.195.2012

 

Uchwała Nr XX.194.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

Uchwała Nr XX.193.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Pile do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile”, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pod nazwą System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 

Uchwała Nr XIX.192.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX.192.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX.192.2012

 

Uchwała Nr XIX.191.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2012 – 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.191.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.191.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX.191.2012

 

Uchwała Nr XIX.190.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie realizacji projektu „Wracamy do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr XIX.189.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie realizacji projektu „Od warsztatu do etatu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr XIX.188.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, kolejnej umowy najmu pomieszczeń.

 

Uchwała Nr XIX.187.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauki, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

 

Uchwała Nr XIX.186.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauki i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kształcącej w dwuletnim  okresie nauki, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Nr XIX.185.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauki, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w  Pile.

 

Uchwała Nr XIX.184.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauk i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kształcącej w dwuletnim  okresie nauki, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr XIX.183.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance i Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego.

 

Uchwała Nr XIX.182.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

 

Uchwała Nr XIX.181.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XVIII.180.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr 180.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr 180.2012


Uchwała Nr XVIII.179.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji w 2012 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Rzadkowie.

Uchwała Nr XVIII.178.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady powiatu w Pile z dnia 29 września 2011r. Nr IX.88.2011 w sprawie realizacji projektu „Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XVIII.177.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” Sp. z o.o.

Uchwała Nr XVIII.176.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem wraz z przyznaniem pierwszeństwa nabycia najemcy tej nieruchomości oraz na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej.

Uchwała Nr XVIII.175.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.

załącznik do uchwały Nr XVIII.175.2012


Uchwała Nr XVIII.174.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

załącznik do uchwały Nr XVIII.174.2012

Uchwała  Nr XVIII.173.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr  XVIII.172.2012 z dnia 14  czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr XVIII.171.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica.

załącznik do uchwały Nr XVIII.171.2012

Uchwała Nr XVIII.170.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała Nr XVIII.169.2012 z dnia 14  czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2011.

załącznik do uchwały Nr XVIII.169.2012

 

Uchwała Nr XVIII.168.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2011 rok.

Uchwała Nr  XVIII.167.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2011 roku.

Uchwała Nr XVII.166.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII.166.2012

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII.166.2012

Uchwała Nr XVII.165.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Pile do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pt. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XVI.164.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1212P – ul. 14 Lutego w Pile.

 

Uchwała Nr XVI.163.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu  powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI.163.2012

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI.163.2012

 

Uchwała Nr XVI.162.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012– 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.162.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.162.2012


Uchwała Nr XVI.161.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XVI.160.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wysoka.

 

Uchwała Nr XVI.159.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na  realizację zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu oraz Powiat Pilski jako Partnera projektu, do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Uchwała Nr XVI.158.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

załącznik do uchwały Nr XVI.158.2012


Uchwała Nr XV.157.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XV.156.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV.156.2012

załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV.156.2012

 

Uchwała Nr XV.155.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2022.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.155.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.155.2012


Uchwała Nr XV.154.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr XV.153.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

załącznik do uchwały Nr XV.153.2012


Uchwała Nr XV.152.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Pilskim.

załącznik do uchwały Nr XV.152.2012

 

Uchwała Nr XV.151.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem myjni samochodowej oraz przyznania pierwszeństwa nabycia najemcy tej nieruchomości.


Uchwała Nr XV.150.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

załącznik do uchwały Nr XV.150.2012 - Zasady udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym

załącznik Nr 1 do zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym

załącznik Nr 2 do zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym

załącznik Nr 3 do zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego spółkom wodnym

 

 

Uchwała Nr XV.149.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pilskim na lata 2012 – 2015.

załącznik do uchwały Nr XV.149.2012


Uchwała Nr XV.148.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2012 – 2014.

załącznik do uchwały Nr XV.148.2012 


Uchwała Nr XV.147.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

załącznik do uchwały Nr XV.147.2012


Uchwała Nr XV.146.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XV.145.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile.

Opinia Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Nr XIV.144.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Uchwała Nr XIV.143.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim okresie nauki i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kształcącej w dwuletnim okresie nauki, wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Nr XIV.142.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w
dwuletnim i trzyletnim okresie nauki, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.

 

Uchwała Nr XIV.141.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauki, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile.

 

Uchwała Nr XIV.140.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w dwuletnim i trzyletnim okresie nauki i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kształcącej w dwuletnim okresie nauki, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr XIV.139.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie kontynuowania w roku 2012 przez Powiat Pilski realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr XIV.138.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią.

załącznik do uchwały Nr XIV.138.2012

 

Uchwała Nr XIV.137.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

załącznik do uchwały Nr XIV.137.2012

 

Uchwała Nr XIV.136.2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie wstąpienia kandydata na radnego Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr XIII.135.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Uchwała Nr XIII.134.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Uchwała Nr XIII.133.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku w Pile przy ul. Rydygiera 23 w drodze bezprzetargowej na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego.

 

Uchwała Nr XIII.132.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, z Tomaszem Mela prowadzącym Agencję PKO BP, kolejnej umowy najmu pomieszczenia

 

Uchwała Nr XIII.131.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.130.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wysoka realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.129.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wyrzysk realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 

Uchwała Nr XIII.128.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Ujście realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.127.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.126.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miasteczko Krajeńskie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.125.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.124.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kaczory realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.123.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury.

 

Uchwała Nr XIII.122.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.122.2011

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.122.2011

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.122.2011

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.122.2011

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII.122.2011

 

 

  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
  • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03