Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2015

Data publikacji informacji: 04 luty 2015

 

Uchwała nr XVI.118.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XVI.117.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XV.116.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr XV.115.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2016.

 

Uchwała nr XV.114.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wystąpienia Powiatu Pilskiego ze stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.

 

Uchwała nr XV.113.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą.

 

Uchwała nr XV.112.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2016.

 

Uchwała nr XV.111.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XV.110.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Uchwała nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2016.

 

Uchwała nr XV.108.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2016-2023.

 

Uchwała nr XIV.107.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XIV.105.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

Uchwała nr XIV.104.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała nr XIV.103.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VII.54.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego, nieodpłatnie, nieruchomości Gminy Piła.

 

Uchwała nr XIV.102.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2016 Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała nr XIV.101.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 

Uchwała nr XIV.100.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2032”.

 

Uchwała nr XIII.99.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Integracja  i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Uchwała nr XIII.98.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XIII.97.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk w 2016 roku.

 

Uchwała nr XIII.96.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kaczory w 2016 roku.

 

Uchwała nr XIII.95.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Uchwała nr XIII.94.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Gminy Kaczory.

 

Uchwała nr XIII.93.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe”.

 

Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr XII.91.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11.

Uchwała nr XII.91.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11.

 

Uchwała Nr XII.90.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Pilskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.

Uchwała nr XII.90.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Pilskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.

 

Uchwała Nr XII.89.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwała nr XII.89.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XI.88.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

 

Uchwała nr XI.88.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

 

Uchwała nr XI.88.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

 

Uchwała nr XI.87.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Gminy Piła.

 

Uchwała nr XI.86.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała nr XI.85.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr XI.84.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023.

 

Uchwała nr XI.83.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

 

Uchwała nr XI.82.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie realizacji  projektu „Aktywizacja  osób  bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała nr XI.81.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

Uchwała nr XI.80.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia, w budynku administracyjnym w Pile przy al. Niepodległości 33/35.

 

Uchwała nr XI.79.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Gimnazjum Specjalnemu w Łobżenicy wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy.

 

Uchwała nr XI.78.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Falmierowie, gmina Wyrzysk.

 

Uchwała Nr X.77.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwała nr X.77.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała Nr X.76.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z współfinansowaniem z Gminą Piła budowy drogi wewnętrznej przy ul. Świerkowej w Pile.

Uchwała nr X.76.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z współfinansowaniem z Gminą Piła budowy drogi wewnętrznej przy ul. Świerkowej w Pile.

 

Uchwała nr X.75.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile.

 

Uchwała Nr IX.74.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr IX.74.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała Nr IX.73.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała nr IX.73.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała Nr IX.72.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023

Uchwała nr IX.72.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023.

 

Uchwała Nr IX.71.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Uchwała nr IX.71.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 

Uchwała Nr IX.70.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr IX.70.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr IX.69.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w 2015 r. Powiatowo–Gminnych Dożynek w Osieku nad Notecią

Uchwała nr IX.69.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie organizacji w 2015 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Osieku nad Notecią.

 

Uchwała Nr IX.68.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uchwała nr IX.68.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr IX.67.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2014

Uchwała nr IX.67.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za rok 2014.

 

Uchwała Nr IX.66.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok

Uchwała nr IX.66.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok.

 

Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku

Uchwała nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku.

 

Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku

Uchwała nr VIII.64.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku

Uchwała nr VIII.63.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

 

Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku

Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr IX.65.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2014 roku

Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 

Uchwała nr VII.60.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
 

Uchwała nr VII.59.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr VII.58.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr VII.57.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatu Pilskiego  do Rady Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Uchwała nr VII.56.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pile z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.

 

Uchwała nr VII.55.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunkami i zasadami korzystania z tych obiektów.

 

Uchwała nr VII.54.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego, nieodpłatnie, nieruchomości Gminy Piła.

 

Uchwała nr VII.53.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Powiatu Pilskiego nieruchomości Gminy Piła.

 

Uchwała nr VII.52.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.

 

Uchwała nr VII.51.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała nr VI.50.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr VI.49.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczeń w budynku administracyjnym w Pile przy al. Niepodległości 33/35.

 

Uchwała nr VI.48.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego.

 

Uchwała nr VI.47.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

Uchwała nr VI.46.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym  prowadzonych przez Powiat Pilski.

 

Uchwała nr VI.45.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

 

Uchwała nr VI.44.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

Uchwała nr VI.43.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim.

 

Uchwała nr V.42.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr V.41.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr V.40.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023.

 

Uchwała nr V.39.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie Programu rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2015-2017.
 

Uchwała nr V.38.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie powiatu pilskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 

Uchwała nr V.37.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr IV.36.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała nr IV.35.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr IV.34.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2015.

 

Uchwała nr IV.33.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.


Uchwała nr IV.32.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet radnych Rady Powiatu w Pile.


Uchwała nr IV.31.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wskazania kandydata Powiatu Pilskiego na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.


Uchwała nr IV.30.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
  • data utworzenia strony: 17-06-2011 | 14:58
  • data ostatniej modyfikacji: 17-06-2011 | 14:58