Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2017

Data publikacji informacji: 01 luty 2017
 
Uchwała nr XLI.324.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XLI.323.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2018.
 
Uchwała nr XLI.322.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na czas nieoznaczony w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile im. Stanisława Staszica (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r., poz. 631).
 
Uchwała nr XLI.320.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.
 
Uchwała nr XLI.319.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2018.
 
Uchwała nr XLI.318.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
Uchwała nr XLI.317.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XLI.316.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2018 r., poz. 696).
 
Uchwała nr XLI.315.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018-2027.

 
Uchwała nr XL.314.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XL.313.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XL.312.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r., poz. 8165).
 
Uchwała nr XL.310.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu w celu realizacji projektu.
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r., poz. 8272).
 
Uchwała nr XL.308.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
Uchwała nr XL.307.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.306.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Uchwała nr XL.305.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała nr XL.304.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Uchwała nr XL.303.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.302.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała nr XL.301.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum dla dorosłych, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla dorosłych, wchodzącą w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała nr XL.300.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.299.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.
 
Uchwała nr XL.298.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.
 
Uchwała nr XL.297.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
 
Uchwała nr XL.296.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nieżychowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.295.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wyrzysku, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.294.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.293.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.
 
Uchwała nr XL.292.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Medycznego Studium Zawodowego w Pile w Szkołę Policealną w Pile.
 
Uchwała nr XL.291.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała nr XL.290.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.
 
Uchwała nr XL.289.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną, wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.288.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nieżychowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w Branżową Szkołę I stopnia w Nieżychowie, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.287.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wyrzysku, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Wyrzysku w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Wyrzysku, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.286.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wyrzysku, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w Branżową Szkołę I stopnia w Wyrzysku, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.285.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w Branżową Szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.
 
Uchwała nr XL.284.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Nieżychowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Nieżychowie, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
 
Uchwała nr XL.283.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.
 
Uchwała nr XL.282.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.
 
Uchwała nr XL.281.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.
 
Uchwała nr XL.280.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
 
Uchwała nr XL.279.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.
 
Uchwała nr XL.278.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu pilskiego, za okres 2015-2016.
 
Uchwała nr XXXIX.277.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 11 listopada 2017 r.
w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica oraz Szpitala Powiatowego w Wyrzysku sp. z o.o. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
 
Uchwała nr XXXVIII.276.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Uchwała nr XXXVIII.275.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.


Uchwała nr XXXVIII.274.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.
 
Uchwała nr XXXVIII.273.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2017-2019.
 
Uchwała nr XXXVII.272.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 
Uchwała nr XXXVII.271.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.
 
Uchwała nr XXXVII.270.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXVII.269.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

 
Uchwała nr XXXVII.268.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała nr XXXVII.267.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.225.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 
Uchwała nr XXXVI.266.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
     
Uchwała nr XXXVI.265.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

       
Uchwała nr XXXVI.264.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).
       
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 r., poz. 6173).
       
Uchwała nr XXXVI.262.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
     
Uchwała nr XXXVI.261.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).
       
Uchwała nr XXXVI.260.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pile.
     
Uchwała nr XXXVI.259.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli podjęcia prac zmierzających do opracowania programu polityki zdrowotnej mającego na celu wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Powiatu Pilskiego.
   
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., poz. 5475).
  
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu pilskiego odcinków dróg powiatowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., poz. 5474).
 

Uchwała nr XXXV.256.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXV.255.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

 
Uchwała nr XXXV.254.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
uchylająca uchwałę Rady Powiatu w Pile w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Uchwała nr XXXV.253.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pilskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2019 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXIV.252.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXIV.251.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

 
Uchwała nr XXXIV.250.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie organizacji w 2017 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Białośliwiu.
 
Uchwała nr XXXIV.249.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.
 
Uchwała nr XXXIV.248.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).
 
Uchwała nr XXXIV.247.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wyrzysk w 2017 roku.
 
Uchwała nr XXXIII.246.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
Uchwała nr XXXIII.245.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXIII.244.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 
Uchwała nr XXXIII.243.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2018 w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Uchwała nr XXXIII.242.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Pilskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Uchwała nr XXXIII.241.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.
 
Uchwała nr XXXIII.240.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
 
Uchwała nr XXXIII.239.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2016.
 
Uchwała nr XXXIII.238.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za 2016 rok.
 
Uchwała nr XXXIII.237.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2016 rok.
 
Uchwała nr XXXII.236.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Uchwała nr XXXII.235.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXII.234.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2025.

 
Uchwała nr XXXII.233.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
 
Uchwała nr XXXI.232.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała nr XXXI.231.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2025.


Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., poz. 3459; Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2017 r., poz. 3839).

 • Załącznik nr 1 do ww. uchwały
  Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 • Załącznik nr 2 do ww. uchwały
  Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu pilskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 • Załącznik nr 3 do ww. uchwały
  Określenie warunków włączenia i przekształcenia dotychczasowego publicznego gimnazjum specjalnego do publicznej szkoły podstawowej specjalnej.

 • Załącznik nr 4 do ww. uchwały
  Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników od dnia 1 września 2019 r.
 
Uchwała nr XXXI.229.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
 
Uchwała nr XXXI.228.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).
 
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., poz. 3458).

 • Załącznik do ww. uchwały
  Wykaz przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała nr XXXI.226.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Uchwała nr XXXI.225.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 
Uchwała nr XXX.224.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

 

Uchwała nr XXX.223.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

 

Uchwała nr XXX.222.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała nr XXIX.221.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

 

Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017-2025.

 

Uchwała nr XXIX.219.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Uchwała nr XXIX.218.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Pilskiego.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

 

Uchwała nr XXIX.217.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1764) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992).

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pilskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2017 r., poz. 1229).

 

 • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
 • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
 • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03