Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Rady Powiatu - 2019

Data publikacji informacji: 01 luty 2019

 

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.159.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 226 KB)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.158.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 230 KB)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile na rok 2020

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.157.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. ( pdf, 187 KB)
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2020

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.156.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 2 MB)
w sprawie rozpatrzenia petycji

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.155.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 839 KB)
w sprawie przekazania skargi według właściwości

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.154.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 1 005 KB)
w sprawie przekazania skarg według właściwości

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.153.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 280 KB)
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 280 KB)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., poz. 501)

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 r. (pdf, 697 KB)
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., poz. 501)

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.150.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.149.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., poz. 716)

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.148.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., poz. 715)

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XVI.147.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2020 – 2040.

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XV.146.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 11180)

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XV.145.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

wersja o wiekszej dostepności

Uchwała nr XV.144.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1.

Uchwała nr XV.143.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

Uchwała nr XV.142.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

Uchwała nr XV.141.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

Uchwała nr XV.140.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Pile.

Uchwała nr XV.139.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego, Otolaryngologicznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Dermatologicznego oraz Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Uchwała nr XV.138.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym  oraz  kosztów   powstałych w  wyniku  wydania  dyspozycji  usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., poz. 10852)

Uchwała nr XV.137.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Pile do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pilskiego.

Uchwała nr XV.136.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XV.135.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Edukacji Zawodowej.

Uchwała nr XV.134.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nieżychowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Nieżychowie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Uchwała nr XV.133.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w pięcioletnie Technikum w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Uchwała nr XV.132.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile w pięcioletnie Technikum nr 6 wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Uchwała nr XV.131.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Uchwała nr XV.130.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Uchwała nr XV.129.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

Uchwała nr XV.128.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.

Uchwała nr XV.127.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

Uchwała nr XV.126.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Uchwała nr XV.125.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Wyrzysku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wyrzysku wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Uchwała nr XV.124.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Uchwała nr XV.123.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy.

Uchwała nr XV.122.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

Uchwała nr XV.121.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.

Uchwała nr XV.120.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  w Pile w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Uchwała nr XV.119.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Uchwała nr XV.118.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Uchwała nr XV.117.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Uchwała nr XV.116.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na lata 2020-2021”

Uchwała nr XIV.115.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Uchwała nr XIV.114.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Uchwała nr XIV.113.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie przekazania skarg na działalność Starosty Pilskiego

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1

Uchwała nr XIV.112.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1.

Uchwała nr XIV.111.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 9212)

Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 9213)

Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 9211)

Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile i Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile

Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Pilskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile

Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pilskiego do realizacji partnerskiego projektu pn. „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”

Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020

Uchwała nr XIII.101.2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata  2019 - 2029

Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przekazania petycji

Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przekazania skarg do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Ujście

Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłowo

Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych.

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2019 r., poz. 8668)

Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego.

Uchwała nr XII.93.2019 z dnia 10 września 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XI.92.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr XI.91.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji

Uchwała nr XI.90.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr XI.89.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Uchwała nr XI.88.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasteczko Krajeńskie w 2019 roku

Uchwała nr XI.87.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Wysoka

Uchwała nr XI.86.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości w ramach odszkodowania za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem pod drogi powiatowe na rzecz osoby prawnej – spółki PIL-BUILDING Sp. z o.o. z siedzibą w Pile.

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pilskiego od 1 września 2019 r.

Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała nr X.83.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

Uchwała nr X.82.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr X.81.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 

Uchwała nr X.80.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029

Uchwała nr X.79.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji w 2019 r. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Łobżenicy

Uchwała nr X.78.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

Uchwała nr X.77.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie dostosowania nazw szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr X.76.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok

Uchwała nr X.75.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2018 rok

Uchwała nr X.74.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pile wotum zaufania

Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029

Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Uchwała nr IX.70.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Pilskiego

Uchwała nr IX.69.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu

Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., poz. 5982)

Uchwała nr IX.67.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok

Uchwała Rady Powiatu z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

Uchwała nr IX.62.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie pokrycia straty finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018

Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za rok 2018

Uchwała nr VIII.60.2019 z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Uchwała nr VIII.59.2019 z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029.

 

Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2019 r., poz. 5115)

 

Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile

 

Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile

 

Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości powiatu pilskiego

 

Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

 

Uchwała nr VI.50.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 4091)

 

Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.

 

Uchwała nr VI.48.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr VI.47.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przekazania przez Powiat Pilski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji

 

Uchwała nr VI.46.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umów najmu, zawartych pomiędzy Powiatem Pilskim a Teresą Łakowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Medycyny Specjalistycznej ORTHOS Teresa Łakowicz na rzecz PULS-MED. Sp. z o.o., reprezentowanej przez Włodzimierza Maniszewskiego, od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 

Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 4061)

 

Uchwała nr V.43.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr V.42.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr III.20.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr V.41.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2019 r., poz. 2967).

 

Uchwała nr V.40.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pilskiego na lata 2019 - 2029.

 

Uchwała nr V.39.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w cześci, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r., poz. 2591).

 

Uchwała nr V.37.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy.

 

Uchwała nr V.36.2019  z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji szkół prowadzonych przez Powiat Pilski

 

Uchwała nr IV.35.2019  z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile.

 

Uchwała nr IV.34.2019  z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

Uchwała Nr IV.33.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019-2029.
 

 

Uchwała Nr IV.32.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

 

Uchwała Nr IV.31.2019  Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie wydelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r., poz. 1810).

  • redaktor: Iwona Derek - Łojewska
  • data utworzenia strony: 19-11-2019 | 15:03
  • data ostatniej modyfikacji: 19-11-2019 | 15:03