Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2012 r.

Data publikacji informacji: 04 styczeń 2012

 

Uchwała Nr 344.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały 344.2012

załącznik Nr 2 do uchwały 344.2012

 

Uchwała Nr 343.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2013 rok.

załącznik do uchwały 343.2012

 

Uchwała Nr 342.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu” i „Kryształowy Lider Sukcesu.

załącznik do uchwały 342.2012

 

Uchwała Nr 341.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały 341.2012

załącznik Nr 2 do uchwały 341.2012

 

Uchwała Nr 340.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Nr 339.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 338.2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 337.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Nr 336.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników.

  

Uchwała Nr 335.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335.2012

 

Uchwała Nr 334.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

załącznik do uchwały Nr 334.2012

 

Uchwała Nr 333.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Lider Sukcesu”.

załącznik do uchwały Nr 333.2012

 

Uchwała Nr 332.2012 z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 331.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 331.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 331.2012

 

Uchwała Nr 330.2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 330.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 330.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 330.2012

 

Uchwała Nr 329.2012 z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2013 – 2022.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 329.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 329.2012

 

Uchwała Nr 328.2012 z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012.

 

Uchwała Nr 327.2012 z dnia 31 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 327.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 327.2012

 

Uchwała Nr 326.2012 z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 326.2012

 

Uchwała Nr 325.2012 z dnia 17 października 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w roku 2012 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 325.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 325.2012

 

Uchwała Nr 324.2012 z dnia 10 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 324.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 324.2012

 

Uchwała Nr 323.2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 323.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 323.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 323.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr 323.2012

 

Uchwała Nr 322.2012 z dnia 10 października 2012 r. 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 321.2012 z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile Al. Wojska Polskiego 43.

załącznik do uchwały Nr 321.2012

 

Uchwała Nr 320.2012 z dnia 4 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 320.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 320.2012

 

Uchwałę Nr 319.2012 z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile.


Uchwała Nr 318.2012 z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. 

 

Uchwała Nr 317.2012 z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Uchwała Nr 316.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 315.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 314.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 313.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 312.2012 z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.

 

Uchwała Nr 311.2012 z dnia 5 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 311.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 311.2012

 

Uchwała Nr 310.2012 z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 310.2012
załącznik Nr 2 do uchwały Nr 310.2012
załącznik Nr 1 do wytycznych

załącznik Nr 2 do wytycznych

załącznik Nr 3 do wytycznych

załącznik Nr 4 do wytycznych

załącznik Nr 5 do wytycznych

załącznik Nr 6 do wytycznych

załącznik Nr 7 do wytycznych

załącznik Nr 8 do wytycznych

załącznik Nr 9 do wytycznych

załącznik Nr 10 do wytycznych

 

Uchwała Nr 309.2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

załącznik do uchwały Nr 309.2012

załącznik Nr 1 do wytycznych

załącznik Nr 2 do wytycznych

załącznik Nr 3 do wytycznych

 

Uchwała Nr 308.2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 308.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 308.2012

 

Uchwała Nr 307.2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2012 – 2013 projektu pt. „Od warsztatu do etatu”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

załącznik do uchwały Nr 307.2012

 

Uchwała Nr 306.2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2012 – 2014 projektu pt. „Wracamy do pracy”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

załącznik do uchwały Nr 306.2012

 

Uchwała Nr 305.2012 z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

załącznik do uchwały Nr 305.2012

Uchwała Nr 304.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego,  przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 304.2012

Uchwała Nr 303.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I półroczu 2012 roku.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 303.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 303.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 303.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr 303.2012

załącznik Nr 5 do uchwały Nr 303.2012

Uchwała Nr 302.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 301.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 300.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.

załącznik do uchwały Nr 300.2012 - Regulamin Organizacyjny
załącznik do - Regulaminu Organizacyjnego


Uchwała Nr 299.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

załącznik do uchwały Nr 299.2012  - Regulamin Organizacyjny

załącznik do - Regulaminu Organizacyjnego


Uchwała Nr 298.2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr 297.2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

Uchwała Nr 296.2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Uchwała Nr 295.2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

Uchwała Nr 294.2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Chodzieskiego.

Uchwała Nr 293.2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim".

Uchwałę Nr 292.2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.


Uchwała Nr 291.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 290.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 289.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 288.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 287.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 286.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 285.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 284.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 283.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 282.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 281.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 280.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 279.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 278.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 277.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 276.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 275.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 274.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 273.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 272.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała Nr 271.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała Nr 270.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 269.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 268.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 267.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 266.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 265.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 264.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała Nr 263.2012 z dnia 04 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 262.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 262.2012

Uchwała Nr 261.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 261.2012 

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261.2012 

Uchwała Nr 260.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260.2012

Uchwała Nr 259.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr 258.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie.

Uchwała Nr 257.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr 256.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku.

Uchwała Nr 255.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr 254.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Uchwała Nr 253.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 253.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253.2012


Uchwała Nr 252.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.


Uchwała Nr 251.2012 z dnia 20 czerwca  2012 r.
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.


Uchwała Nr 250.2012 z dnia 20 czerwca  2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji innowacji pedagogicznej „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego” w III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Uchwała Nr 249.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 249.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 249.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249.2012

Uchwała Nr 248.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Uchwała Nr 247.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu najmu.

Uchwała Nr 246.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Uchwała Nr 245.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku.

Uchwała Nr 244.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie.


Uchwała Nr 243.2012 z dnia 6 czerwca  2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piła.

 Uchwała Nr 242.2012 z dnia 30 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 242.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 242.2012


Uchwała Nr 241.2012 z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia w 2012 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

załącznik do uchwały Nr 241.2012

 

Uchwała Nr 240.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.


Uchwała Nrn239.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.


Uchwała Nr 238.2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości nieprzekraczającej granicy ustalonej corocznie przez Radę Powiatu.


Uchwała Nr 237.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym.

załącznik do uchwały Nr 237.2012


Uchwała Nr 236.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji innowacji pedagogicznej polegającej na utworzeniu klasy ratownictwa medycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.                      


Uchwała Nr 235.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji innowacji pedagogicznej pn. „Zajęcia plastyczne” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Pile w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.


Uchwała Nr 234.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji innowacji pedagogicznej pn. „Projektowanie wnętrz” w IV Liceum Ogólnokształcącym w Pile w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.


Uchwała Nr 233.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2012.

załącznik do uchwały Nr 233.2012


Uchwała Nr 232.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w roku 2012 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

załącznik do uchwały Nr 232.2012


Uchwała Nr 231.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.


Uchwała Nr 230.2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

Uchwała Nr 229.2012 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań i ustalenia wysokości zaliczki przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.

załącznik do uchwały Nr 229.2012

 

Uchwała Nr 228.2012 z dnia 16 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Uchwała Nr 227.2012 z dnia 7 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 227.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 227.2012

 

Uchwała Nr 226.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 226.2012

 

Uchwała Nr 225.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem myjni samochodowej oraz przyznania pierwszeństwa nabycia najemcy tej nieruchomości i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kraszewskiego.

załącznik do uchwały Nr 225.2012

 

Uchwała Nr 224.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 224.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 224.2012

 

Uchwała Nr 223.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
w sprawie  szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów spółek prawa handlowego utworzonych przez Powiat Pilski, oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

załącznik do uchwały Nr 223.2012

 

Uchwała Nr 222.2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia rokowań i ustalenia wysokości zaliczki przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.
załącznik do uchwały Nr 222.2012


Uchwała Nr 221.2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2011 roku.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221.2012  -  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego w 2011 roku

załącznik Nr 1 do sprawozdania

załącznik Nr 2 do sprawozdania

załącznik Nr 3 do sprawozdania

załącznik Nr 4 do sprawozdania

załącznik Nr 5 do sprawozdania

załącznik Nr 6 do sprawozdania
załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221.2012

 

Uchwała Nr 220.2012 z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Likwidacji za okres od 1 stycznia do 22 lutego 2012 r.

załącznik do uchwały Nr 220.2012

 

Uchwała Nr 219.2012 z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Osieku n/Notecią.

załącznik do uchwały Nr 219.2012

 

Uchwała Nr 218.2012 z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pile.

załącznik do uchwały Nr 218.2012

 

Uchwała Nr 217.2012 z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

załącznik do uchwały Nr 217.2012

Uchwała Nr 216.2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w Likwidacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

załącznik do uchwały Nr 216.2012

 

Uchwała Nr 215.2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w roku 2012 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 215.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 215.2012

załącznik Nr 4 do uchwały Nr 215.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 215.2012

 

Uchwała Nr 214.2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik do uchwały Nr 214.2012

 

Uchwała Nr 213.2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 213.2012

 

Uchwała Nr 212.2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanej z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki – Piła, odcinek w miejscowości Piła, ul. Siemiradzkiego.


Uchwała Nr 211.2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie przekazania na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego mienia ruchomego.

załącznik do uchwały Nr 211.2012


Uchwała Nr 210.2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

załącznik do uchwały Nr 210.2012 - Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego


Uchwała Nr 209.2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu konkursu „Sołtys Roku Powiatu Pilskiego”.

załącznik do uchwały Nr 209.2012 -  Regulamin Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Pilskiego”

załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu

załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu


Uchwała Nr 208.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

załącznik do uchwały Nr 208.2012

 

Uchwała Nr 207.2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2011 rok.

załącznik do uchwały Nr 207.2012

Uchwała Nr 206.2012 z dnia 08 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 206.2012 

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 206.2012

Uchwała Nr 205.2012 z dnia 1 lutego 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

załącznik do uchwały Nr 205.2012

 

Uchwała Nr 204.2012 z dnia 1 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

załącznik do uchwały Nr 204.2012 - Regulamin Organizacyjny

załącznik do regulaminu - Schemat Organizacyjny

 

Uchwała Nr 203.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Byszewicach” w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Nr 202.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.
załącznik do uchwały Nr 202.2012

 

Uchwała Nr 201.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 200.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 199.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 198.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 197.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 196.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 195.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 194.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 193.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Nr 192.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.


Uchwała Nr 191.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012.

 

Uchwała Nr 190.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie przyznania kierownikom powiatowych jednostek inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych.


Uchwała Nr 189.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Nr 188.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2012 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 188.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 188.2012

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 188.2012

 

Uchwała Nr 187.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 187.2012

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 187.2012


Uchwała Nr 186.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem.

załącznik do uchwały Nr 186.2012


Uchwała Nr 185.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert.

załącznik do uchwały Nr 185.2012


Uchwała Nr 184.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2012.

załącznik do uchwały Nr 184.2012

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13