Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2013 r.

Data publikacji informacji: 09 styczeń 2013


Uchwała Nr 523.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Nr 522.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 521.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

 

Uchwała Nr 520.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 519.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu” i „Kryształowy Lider Sukcesu” za 2013 rok.

 

Uchwała Nr 518.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 517.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do  dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów  długoterminowych.

 

Uchwała Nr 516.2013 Zarządu powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Nr 515.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2008- 2014 projektu pt. „Mój wybór -  moja przyszłość”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Uchwała Nr 514.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2012-30.06.2015 projektu pt. „Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

 

Uchwała Nr 513.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2012-31.08.2014 projektu pt. „Od warsztatu do etatu”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

  

Uchwała Nr 512.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”.

  

Uchwała Nr 511.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych.

 

Uchwała Nr 510.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników.

 

Uchwała Nr 509.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego,  przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Nr 508.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowym najemcom.

 

Uchwała Nr 507.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym.

 

Uchwała Nr 506.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 505.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

 

Uchwała Nr 504.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 503.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 502.2013 Zarządu powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 501.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 500.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 499.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 498.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie powołania zespołu dla wyboru partnera Powiatu Pilskiego pełniącego funkcję operatora Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Nr 497.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Nr 496.2013 Zarządu powiatu w Pile z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023.

 

Uchwała Nr 495.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Kijaszkowie, gmina Wysoka i ustalenia wysokości wadium.

Uchwała Nr 494.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 listopada 2013 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Nr 493.2013 Zarządu powiatu w Pile z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

Uchwała Nr 492.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 października 2013 r.
zmieniająca  uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Nr 491.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

 

Uchwała Nr 490.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania i zatwierdzania sprawozdań i innych dokumentów księgowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku i Zespołu Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie.

 

Uchwała Nr 489.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych  o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2013.

 

Uchwała Nr 488.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie umorzenia należności za sprzedany inwentarz żywy.

 

Uchwała Nr 487.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Nr 486.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

Uchwała Nr 485.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowym najemcom.

Uchwała Nr 484.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

Uchwała Nr 483.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie udzielenia w 2013 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Uchwała Nr 482.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Nr 481.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych  o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2013.

 

Uchwała Nr 480.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie  udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy na otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego.

 

Uchwała Nr 479.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Pile przy. Al. Wojska Polskiego 43, stanowiących własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Nr 478.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49B, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Nr 477.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy ul. Świerkowej 19, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Nr 476.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

  

Uchwała Nr 475.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Pilskiego do Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej.

 

Uchwała Nr 474.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu.

 

Uchwała Nr 473.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

 

Uchwała Nr 472.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 18 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

 

Uchwała Nr 471.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałeckiego.

 

Uchwała Nr 470.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470.2013

 

Uchwała Nr 469.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 469.2013

 

Uchwała Nr 468.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2014.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 468.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468.2013

załącznik Nr 1 do wytycznych

załącznik Nr 2 do wytycznych

załącznik Nr 3 do wytycznych

załącznik Nr 4 do wytycznych

załącznik Nr 5 do wytycznych

załącznik Nr 6 do wytycznych

załącznik Nr 7 do wytycznych

załącznik Nr 8 do wytycznych

załącznik Nr 9 do wytycznych

załącznik Nr 10 do wytycznych

 

Uchwała Nr 467.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

załącznik do uchwały Nr 468.2013

załącznik do wytycznych

 

Uchwała Nr 466.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 466.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 466.2013

  

Uchwała Nr 465.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 465.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 465.2013

 

Uchwała Nr 464.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie udzielania upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 463.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Województwem Wielkopolskim  na rzecz realizacji projektu pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół  oraz przedszkoli w powiecie pilskim”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uchwała Nr 462.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Nr 461.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I półroczu 2013 roku.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 461.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 461.2013

 

Uchwała Nr 460.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 459.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Nr 458.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego  w zakresie kultury fizycznej w roku 2013.

załącznik do uchwały Nr 458.2013

 

Uchwała Nr 457.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyznania tytułu „Sołtys Roku Powiatu Pilskiego”.

 

Uchwała Nr 456.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej w 2013 r. na jednego ucznia niepełnosprawnego niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których   realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

Uchwała Nr 455.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

załącznik do uchwały Nr 455.2013

 

Uchwała Nr 454.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile Al. Wojska Polskiego 43.

załącznik do uchwały Nr 454.2013

 

Uchwała Nr 453.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów i podania do publicznej  wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile Al. Wojska Polskiego 49B.

załącznik do uchwały Nr 453.2013

 

Uchwała Nr 452.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Pile przy ul. Świerkowej 19.

załącznik do uchwały Nr 452.2013

 

Uchwała Nr 451.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 450.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 449.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 sierpnia 2013 r.

w sprawie umorzenia należności z tytułu zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zaniżonej wysokości.

 

Uchwała Nr 448.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału ustalonych w budżecie powiatu na 2013 rok dochodów i wydatków budżetowych oraz podziału planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 448.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 448.2013

 

Uchwała Nr 447.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 447.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 447.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 447.2013

 

Uchwała Nr 446.2013 Zarząd Powiatu w Pile z dnia 31 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej w 2013 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

Uchwała Nr 445.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Nr 444.2013 Zarządu Powiatu z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr 443.2013 Zarządu Powiatu w Pile  z dnia 24 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Nr 442.2013 Zarządu Powiatu w Pile  z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej w 2013 r. na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

Uchwała Nr 441.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 440.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 439.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  

Uchwała Nr 438.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 437.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 436.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  

Uchwała Nr 435.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 434.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 433.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 432.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 431.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 430.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 429.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 428.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 427.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 426.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 425.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 424.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 423.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  

Uchwała Nr 422.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 421.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 420.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 419.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 418.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 417.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 416.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Nr 415.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Pilskiego do Rady Nadzorczej Spółdzielni Socjalnej.

 

Uchwała Nr 414.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 401.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań i ustalenia wysokości zaliczki przy sprzedaży nieruchomości położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43.

załącznik do uchwały Nr 414.2013

 

Uchwała Nr 413.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 413.2013

 

Uchwała Nr 412.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Nr 411.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 411.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 411.2013

 

Uchwała Nr 410.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” oraz wyrażenia woli przystąpienia w roku 2013 przez Powiat Pilski do jego realizacji.

 

Uchwała Nr 409.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Nr 408.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Nr 407.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr 406.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Nr 405.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

 

Uchwała Nr 404.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie upoważnienia do zatwierdzania sprawozdań i innych dokumentów księgowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile.

 

Uchwała Nr 403.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań  z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 403.2013
 

Uchwała Nr 402.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 402.2013

 

Uchwała Nr 401.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań i ustalenia wysokości zaliczki przy sprzedaży nieruchomości położonych w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43.

załącznik do uchwały Nr 401.2013

 

Uchwała Nr 400.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

załącznik do uchwały Nr 400.2013

 

Uchwała Nr 399.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

 

Uchwała Nr 398.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr 397.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

 

Uchwała Nr 396.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

  

Uchwała Nr 395.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2013.

  

Uchwała Nr 394.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca  2013 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” oraz wyrażenia woli przystąpienia w roku 2013 przez Powiat Pilski do jego realizacji.

 

Uchwała Nr 393.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 393.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 393.2013

 

Uchwała Nr 392.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 391.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

 

Uchwała Nr 390.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 389.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile.

 

Uchwała Nr 388.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 387.2013Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

 

Uchwała Nr 386.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

  

Uchwała Nr 385.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

  

Uchwała Nr 384.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 czerwca  2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4/2010 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 383.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 czerwca  2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

załącznik do uchwały Nr 383.2013

 

Uchwała Nr 382.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia w 2013 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Uchwała Nr 381.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia w 2013 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

załącznik do uchwały Nr 381.2013

 

Uchwała Nr 380.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

 

Uchwała Nr 379.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania koncepcji zagospodarowania mienia Powiatu Pilskiego stanowiącego majątek Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Nr 378.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku.

 

Uchwała Nr 377.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

 

Uchwała Nr 376.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

 

Uchwała Nr 375.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

 

Uchwała Nr 374.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kijaszkowie, gmina Wysoka.

załącznik do uchwały Nr 374.2013

 

Uchwała Nr 373.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie  podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Uchwała Nr 372.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 372.2013

 
Uchwała Nr 371.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 271.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 271.2013

 

Uchwała Nr 370.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Nr 369.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.
 

Uchwała Nr 368.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie  udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Nr 367.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej – części drogi powiatowej nr 1028P Radawnica – Stara Wiśniewka.

 

Uchwała Nr 366.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Nr 365.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 365.2013

 

Uchwała Nr 364.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 364.2013

 

Uchwała Nr 363.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 363.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 363.2013

 

Uchwała Nr 362.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2012 roku.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 362.2013

 

Uchwała Nr 361.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii.

 

Uchwała Nr 360.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w  spółce działającej pod firmą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią  Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Uchwala Nr 359.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Nr 358.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 358.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 358.2013

 

Uchwała Nr 357.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pile pełnomocnictwa do realizacji w latach 2013-2015 projektu pt. „Zostań swoim szefem”, opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

załącznik do uchwały Nr 357.2013


Uchwała Nr 356.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 

Uchwała Nr 355.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2013 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 355.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 355.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 355.2013

załącznik Nr 4 do uchwały Nr 355.2013

załącznik Nr 5 do uchwały Nr 355.2013

załącznik Nr 6 do uchwały Nr 355.2013

 

Uchwała Nr 354.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

załącznik do uchwały Nr 354.2013

 

Uchwała Nr 353.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych  przez Powiat Pilski za 2012 r.

załącznik do uchwały Nr 353.2013

 

Uchwała Nr 352.2013 Zarządu powiatu w Pile z dnia 6 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 352.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352.2013

 

Uchwała Nr 351.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 351.2013

 

Uchwała Nr 350.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Nr 349.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2013 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013 dochodów i wydatków budżetowych.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 349.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349.2013

załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349.2013

 

Uchwała Nr 348.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr 348.2013

załącznik Nr 2 do uchwały Nr 348.2013

 

Uchwała Nr 347.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

załącznik do uchwały Nr 347.2013

 

Uchwała Nr 346.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2013.

załącznik do uchwały Nr 346.2013

 

Uchwała Nr 345.2013 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

załącznik do uchwały Nr 345.2013

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13