Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2014 r.

Data publikacji informacji: 08 styczeń 2014


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 22.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii o planowanym wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminy Piła pn. „Przebudowa i rozbudowa na ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 1229P” w ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 21.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 20.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 19.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 18. 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie poręczenia kredytu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 17. 2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 16.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu”, „Kryształowy Lider Sukcesu” i „Ambasador Powiatu Pilskiego” za 2014 rok.

  

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 15.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych inspekcji i straży.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 14.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 13.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 12.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 11.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji ds. nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014-2018".

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 9.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanej w prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 10.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014-2018”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 8.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 7.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanej w prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 6.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 4.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 583.2014 w sprawie poręczenia kredytu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 2.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 1.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 646.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 645.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 644.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 643.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie podziału ustalonych w projekcie budżetu powiatu na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 642.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 641.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 640.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 639.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 638.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu budżetu powiatu na rok 2015.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 637.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2015-2023.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 636.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie umorzenia należności.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 635.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 634.2014 z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 633.2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 632.2014 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 631.2014 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 630.2014 z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 629.2014 z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile, ul. Rydygiera 23.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 628.2014 z dnia 8 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 627.2014 z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 626.2014 z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 625.2014 z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 624.2014 z dnia 1 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 623.2014 z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 622.2014 z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zaliczenia nowych dróg do kategorii dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły oraz zmiany przebiegu dróg gminnych w mieście Piła.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 621.2014 z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie umorzenia należności.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 620.2014 z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 619.2014 z dnia 10 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 618.2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 617.2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2015.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 616.2014 z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 615.2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 614.2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 613.2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 612.2014 z dnia 3 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 611.2014 z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 610.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyznania tytułu „Sołtys Roku Powiatu Pilskiego”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 609.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w I półroczu 2014 roku.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 608.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 607.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 606.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 605.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 604.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 603.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2014 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 602.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 601.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 600.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 599.2014 z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 598.2014 z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 597.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 596.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 595.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 594.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 593.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 592.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 591.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 590.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 589.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 588.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 587.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 586.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 585.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 584.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 582.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 583.2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie poręczenia kredytu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 581.2014 z dnia 9 lipca 2014 r. 

w sprawie poręczenia kredytu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 580.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 579.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia w 2014 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 578.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 577.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 576.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 575.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijaszkowie, gmina Wysoka i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 574.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 573.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy publicznej de minimis.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 572.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 571.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 570.2014 z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 569.2014 z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 568.2014 z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 567.2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 566.2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności działki nr 26/19 o powierzchni 0,2711 ha, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 565.2014 z dnia 14 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 564.2014 z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 563.2014 z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 562.2014 z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 561.2014 z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 560.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 559.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji przypadającej na jednego ucznia niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 558.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 557.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 556.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 555.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 554.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 553.2014 z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 552.2014 z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2013 roku.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 551.2014 z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 550.2014 z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 549.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 548.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile oraz powołania komisji do jego przeprowadzenia.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 547.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 546.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 545.2014 z dnia 5 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 544.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w roku 2014 w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 543.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 542.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 541.2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 540.2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 539.2014 z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Kijaszkowie, gmina Wysoka i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 538.2014 z dnia 6 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 535.2014 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 537.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 536.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki z budżetu Powiatu Pilskiego dla „Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 535.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B, stanowiącej własność Powiatu Pilskiego i ustalenia wysokości wadium.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 534.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 533.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących własnością Powiatu Pilskiego, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 532.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2013 rok.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 531.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 530.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków Szpitala Powiatowego w Wyrzysku”.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 529.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 528.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dochodów i wydatków budżetowych.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 527.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 526.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu najemcy.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 525.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 524.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2014.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13