Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2021 r.

Data publikacji informacji: 07 styczeń 2021

 

 

Uchwały Zarządu Powiatu w Pile - 2021 r.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 590.2021 z dnia 14 października 2021 r.  (pdf,  Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 589.2021 z dnia 14 października 2021 r.  (pdf,  Kb)

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 588.2021 z dnia 14 października 2021 r.  (pdf, 150 Kb)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 587.2021 z dnia 14 października 2021 r.  (pdf, 144 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 586.2021 z dnia 14 października 2021 r.  (pdf, 143 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 585.2021 z dnia 06 października 2021 r.  (pdf, 107 Kb)

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym 291/23 i 291/24 położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 49B

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 584.2021 z dnia 06 października 2021 r.  (pdf, 48 Kb)

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uzasadnieniu do uchwały nr 533.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 lipca 2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 583.2021 z dnia 06 października 2021 r.  (pdf, 102 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 582.2021 z dnia 29 września 2021 r.  (pdf, 46 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 581.2021 z dnia 29 września 2021 r.  (pdf, 51 Kb)

w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy etatowymi członkami Zarządu Powiatu w Pile w zakresie nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 580.2021 z dnia 29 września 2021 r.  (pdf, 112 Kb)

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż środków trwałych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 579.2021 z dnia 29 września 2021 r.  (pdf, 109 Kb)

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologia  - nowoczesność - inteligencja - utworzenie całodobowej terenowej stacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 578.2021 z dnia 29 września 2021 r.  (pdf, 45 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 577.2021 z dnia 14 września 2021 r.  (pdf, 41 Kb)

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2022

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 576.2021 z dnia 14 września 2021 r.  (pdf, 97 Kb)

w sprawie wytycznych do opracowania materiałów informacyjnych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 575.2021 z dnia 14 września 2021 r.  (pdf, 105 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 574.2021 z dnia 8 września 2021 r.  (pdf, 119 Kb)

w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologia – nowoczesność – inteligencja – utworzenie całodobowej terenowej stacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 573.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 76 Kb)

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 573.2021- Informacja z wykonania budzetu za I półrocze (pdf, 35 Kb)

3.Załącznik nr 3  (pdf, 966 Kb)

4.Załącznik nr 4  (pdf, 1 Mb)

5. Załącznik nr 5  (pdf, 1 Mb)

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 572.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 76 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 571.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 51 Kb)

w sprawie czasowego powierzenia Wicestaroście Pilskiemu wykonywania zadań Etatowego Członka Zarządu

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 570.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 103 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 569.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 107 Kb)

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 568.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 114 Kb)

w sprawie ubiegania się przez Powiat Pilski o środki z Funduszu Dostępności, Programu Dostępność Plus z przeznaczeniem na montaż wind w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile oraz w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 567.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 154 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Usług społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 566.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 134 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Usług społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 565.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 119 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 564.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  (pdf, 117 Kb)

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 563.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.  (pdf, 53 Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 562.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.  (pdf, 105 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 561.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.  (pdf, 89 Kb)

w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 560.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r.  (pdf, 100 Kb)

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowo na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”,

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 559.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 49 Kb)

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie, a także ustalenia wysokości wadium i postąpienia

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 558.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 97 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 557.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 102 Kb)

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 556.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 97 Kb)

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 555.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 100 Kb)

w sprawie wyznaczenia zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wyrzysku

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 554.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 48 Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 553.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 112 Kb)

w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu realizacji projektu

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 552.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 102 Kb)

2021  w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 551.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.  (pdf, 95 Kb)

w sprawie sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2021 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 550.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 40 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 549.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 40 Kb)

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 548.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 168 Kb)

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 547.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 164 Kb)

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 546.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 118 Kb)

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 36 i alei Wojska Polskiego 49B na czas nieoznaczony oraz ustalenia wysokości wadium i postąpienia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 545.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 94 Kb)

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 544.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 120 Kb)

w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona energia” – kampania edukacyjna podnosząca  świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu pilskiego dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 543.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 103 Kb)

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 542.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  (pdf, 37 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 541.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.  (pdf, 102 Kb)

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 540.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.  (pdf, 54 Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 539.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.  (pdf, 127 Kb)

w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do konkursu ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 538.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 79 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 537.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 155 Kb)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pilskiego za 2020 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 536.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 93 Kb)

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 535.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 37 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 534.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 51 Kb)

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 533.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  (pdf, 48 Kb)

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla Oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 532.2021 z dnia 06 lipca 2021 r.  (pdf, 157 Kb)

w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu w Pile do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 531.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 104 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 530.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 103 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 529.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 112 Kb)

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 528.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 108 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 527.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 110 Kb)

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 526.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.  (pdf, 126 Kb)

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 525.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 30 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 524.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 101 Kb)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 523.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 101 Kb)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 522.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 120 Kb)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 521.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 103 Kb)

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 520.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 37 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 519.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.  (pdf, 56 Kb)

w sprawie powołania Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 518.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  (pdf, 101 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 517.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  (pdf, 103 Kb)

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 516.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  (pdf, 99 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 515.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  (pdf, 102 Kb)

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

 Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 514.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.  (pdf, 110 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 513.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. (pdf, 98 Kb)

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 512.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. (pdf, 98 Kb)

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 511.2021 z dnia 26 maja 2021 r.(pdf, 40 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 510.2021 z dnia 26 maja 2021 r. (pdf, 38 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 509.2021 z dnia 26 maja 2021 r. (pdf, 162 Kb)

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 508.2021 z dnia 26 maja 2021 r. (pdf, 52 Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 507.2021 z dnia 26 maja 2021 r. (pdf, 102 Kb)

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Pile dokumentu pn. „Raport o stanie Powiatu Pilskiego za 2020 rok”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 506.2021 z dnia 19 maja 2021 r. (pdf, 117 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 505.2021 z dnia 19 maja 2021 r. (pdf, 107 Kb)

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piła na lata 2019 – 2022”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 504.2021 z dnia 19 maja 2021 r. (pdf, 114 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu grantowego pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 503.2021 z dnia 19 maja 2021 r. (pdf, 113 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu grantowego pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 502.2021 z dnia 19 maja 2021 r. (pdf, 113 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dębnie do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu grantowego pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 501.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 39 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 500.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 38 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 499.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 125 Kb)

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Falmierowie, a także ustalenia wysokości wadium oraz postąpienia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 498.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 117 Kb)

w sprawie przystąpienia przez Powiat Pilski do konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2021” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 497.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 116 Kb)

w sprawie udzielenia upoważnienia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 496.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 57 Kb)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 495.2021 z dnia 12 maja 2021 r. (pdf, 57 Kb)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 494.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (pdf, 46 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 493.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. (pdf, 38 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 492.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (pdf,  Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 491.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (pdf, 126 Kb)

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 490.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (pdf, 119 Kb)

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 489.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. (pdf, 40 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 488.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. (pdf, 26 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 487.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (pdf, 117 Kb)

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie orzeczenia Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  o nieuwzględnieniu protestu Powiatu Pilskiego od oceny wniosku o dofinansowanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 486.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (pdf, 116 Kb)

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 36 i alei Wojska Polskiego 49B na czas nieoznaczony oraz ustalenia wysokości wadium i postąpienia.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 485.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. (pdf, 60 Kb)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 484.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (pdf, 40 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 483.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (pdf, 38 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 482.2021 z dnia 31 marca 2021 r. (pdf, 79 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 481.2021 z dnia 31 marca 2021 r. (pdf, 60 Kb)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego oraz przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Pilskiego w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 480.2021 z dnia 31 marca 2021 r. (pdf, 190 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 479.2021 z dnia 31 marca 2021 r. (pdf, 130 Kb)

w sprawie przystąpienia do ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 478.2021 z dnia 24 marca 2021 r. (pdf, 99 Kb)

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 477.2021 z dnia 16 marca 2021 r. (pdf, 56 Kb)

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 476.2021 z dnia 16 marca 2021 r. (pdf, 63 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 475.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 86 Kb)

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie przetargowym.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 474.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 474.2021 z dnia 3 marca 2021 r. (pdf, 72 Kb)

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Falmierowie, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia wywoławczej ceny sprzedaży tej nieruchomości.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 473.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 473.2021 z dnia 26 lutego 2021 r. (pdf, 63 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 472.2021 z dnia 24 stycznia 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 472.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (pdf, 49 Kb)

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pilskim i jego jednostkach budżetowych.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 471.2021 z dnia 24 stycznia 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 471.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (pdf, 60 Kb)

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 470.2021 z dnia 16 stycznia 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 470.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. (pdf, 51 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 469.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 469.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. (pdf, 90 Kb)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do projektu partnerskiego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na utworzenie „Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 7 Włączenie  społeczne, działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 468.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 468.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 68 Kb)

zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach Powiatu Pilskiego.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 467.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 467.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 67 Kb)

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Pile.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 92 Kb)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 465.2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 465.2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (pdf, 53 Kb)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski za 2020 r.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 464.2021 z dnia 3 lutego  2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 464.2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (pdf, 55 Kb)

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk na lata 2021 - 2024, z perspektywą na lata 2025 – 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 463.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (pdf, 43 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 463.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.(pdf, 62 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 462.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (pdf, 37 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 462.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (pdf, 63 Kb)

w sprawie poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 461.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 37 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 461.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 71 Kb)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do projektu partnerskiego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w powiecie pilskim, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 460.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 37 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 460.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 55 Kb)

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 459.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 37 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 459.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. (pdf, 97 Kb)

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku budżetowym 2021.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 458.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 37 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 458.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 50 Kb)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 457.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 35 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 457.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 47 Kb)

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021.
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 456.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 60 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 456.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 64 Kb)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 455.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 60 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 455.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf,  101 Kb)
w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 454.2020 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 655 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 454.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 101 Kb)
w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 453.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (pdf, 655 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 453.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r(pdf, 90 Kb)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 10 lat, w trybie przetargowym.

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 450.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (pdf, 60 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 452.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 49 Kb)
w sprawie przyznania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 451.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (pdf, 65 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 451.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 75 Kb)
w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 dochodów i wydatków budżetowych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 450.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (pdf, 100 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 450.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 46 Kb)
w  sprawie  planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej na rok 2021.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 445.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. (pdf, 36 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 449.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf,40 Kb)
w sprawie planu pracy Zarządu Powiatu w Pile na 2021 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 448.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (pdf, 132 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 448.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 83 Kb)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż środków trwałych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 445.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. (pdf, 36 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 447.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 60 Kb)
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 445.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. (pdf, 36 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 446.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf, 39 Kb)
w sprawie odstąpienia od przyznania tytułu honorowego „Lider Sukcesu” i „Kryształowy Lider Sukcesu” za rok 2020.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 445.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. (pdf, 36 Kb) dokument o zwiększonej dostępności.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 445.2021 z dnia 7 stycznia 2020 r. (pdf, 46 Kb)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 08-01-2014 | 14:27
  • data ostatniej modyfikacji: 18-10-2021 | 12:13