Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Doposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjneg

22 listopad 2019

Ogłoszenie o zamówieniu                      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2.1.

Załącznik nr 2.2.

Załącznik nr 3.1.

Załącznik nr 3.2.

Załącznik nr 4.1.

Załącznik nr 4.2.

Załącznik nr 5 - Dokument składany na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 - Dokument składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert)

Załącznik nr 8.1.

Załącznik nr 8.2.

Załącznik nr 9

Odpowiedź na zapytanie - 26.11.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - 29.11.2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 04 grudnia 2019 r. o godz. 10:30

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

  • data utworzenia strony: 18-12-2015 | 09:33
  • data ostatniej modyfikacji: 19-02-2020 | 11:25