Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zarząd Powiatu w Pile informuje, że po przeprowadzonym w dniu 2 kwietnia 2012 roku przeglądzie szczegółowym obiektu mostowego położonego w km 4+401 na drodze powiatowej nr 1205P na odcinku Łobżenica – Liszkowo, wprowadzone zostało ograniczenie ruchu, wyłączające możliwość przejazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

Powyższe zmiany wymusza stan techniczny dźwigarów głównych obiektu mostowego.
Dalsze decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po wykonaniu ekspertyzy technicznej obiektu.

Mając powyższe na uwadze, proszę o dostosowanie masy przejeżdżających po drodze pojazdów do istniejącego oznakowania.

Za utrudnienia w ruchu przepraszam.


Mirosław Mantaj – Starosta Pilski
       

 
 

 


 

15.11.2010

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, na realizację w 2011 roku zadania publicznego Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

WZÓR OFERTY

KOMUNIKAT

ZARZĄDU POWIATU W PILE

 

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Nr XXIX/378/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 100, poz. 1541), w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zm.) i uchwałą Nr 683/10 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Pilskiego ogłasza się:


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WSPARCIE FINANSOWE ROZWOJU
SPORTU KWALIFIKOWANEGO
NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO W ROKU 2010.

 

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji
 (w zł)

Uwagi

1.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker – Rodło” Piła

Przygotowania klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów
z kwalifikacjami oraz sędziów

25 000

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

2.

Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej

Przygotowania klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów
z kwalifikacjami oraz sędziów

25 000

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

3.

Klub Sportowy „Speedway – Polonia” Piła

Przygotowania klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów
z kwalifikacjami oraz sędziów

23 625

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

4.

Klub Sportowy „Speedway – Polonia” Piła

Ubezpieczenie zawodników
i niezbędne opłaty

1 375

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

5.

Klub Sportowy „Basket” Piła

Przygotowania klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
w tym wynagrodzeń dla trenerów lub instruktorów
z kwalifikacjami oraz sędziów

16 000

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

6.

Klub Sportowy „Basket” Piła

Udział klubu w zawodach
w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
w tym dowóz zawodników

7 000

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

7.

Klub Sportowy „Basket” Piła

Ubezpieczenie zawodników
i niezbędne opłaty

2 000

oferent i oferta spełniają wymogi określone w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

 

                                                                                                      Tomasz Bugajski /-/
                                                                                                   Starosta Pilski

 

 

 


 

 

 

  • data utworzenia strony: 22-04-2010 | 15:24
  • data ostatniej modyfikacji: 22-04-2010 | 15:24