Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. zgłoszenie z dnia 8.03.2019r. znak AB.6743.171.2019.XII
wpisu na BIP dokonano 11.03.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.zo.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58 Rejon Wałcz ul. Bydgoska 122  78-600 Wałcz
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 110/44, 118 oraz 113/11 dla zasilania domów jednordzinnych usytuowanych na działkach 113/31, 113/30,113/29, 113/28, 113/36 oraz 113/35 w m. Szydłowo oraz na działce 110/44, 118 i 113/11

b) wodociągowych,

1.zgłoszenie z dnia 4.01.2019 r. znak AB.6743.8.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano w dniu 7.01.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z.o.o. w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej dn 160 w ulicy Kusocińskiego w Pile na dz. 67/125 i 390 obręb 15
W dniu 23.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.
 

2.zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. znak AB.6743.20.2019.XII
wpisu na BIP dokonano w dniu 16.01.2019r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Pwstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Akacjowa II na działce nr 701/16, 697/8, 690/3, 700, 696
Dnia 21.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgloszenie z dnia 7.02.2019 r. znak: AB.6743.83.2019.VIII
wpisu dokonano na BIP 14.02.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pile ul. Błotna dz 336, 337 127/2
Dnia 11.02.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 10.01.2019 r. znak AB.6743.17.2019.XIV
wpisu dokonano na BIP 13.02.2019r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: rozbudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w Wyrzysku na działkach nr 840,855,972/1
Po przejrzeniu dokumentacji zgłoszenia wysłano postanowienie z dnia 23.01.2019 o uzupełnienie braków, gdyz inwestycja kwalifikuje sie na zgłoszenie BIP.

W dniu 22.02.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 

d) cieplnych,

1. zgłoszenie z dnia 18.02.2019 r. znak AB.6743.104.2019.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 19.02.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Promiennej dz 117/9 - Równej dz 117/10 w Pile

e) telekomunikacyjnych;

  • data utworzenia strony: 04-01-2019 | 13:24
  • data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 | 13:45