Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. zgłoszenie z dnia 8.03.2019r. znak AB.6743.171.2019.XII
wpisu na BIP dokonano 11.03.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.zo.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58 Rejon Wałcz ul. Bydgoska 122  78-600 Wałcz
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 110/44, 118 oraz 113/11 dla zasilania domów jednordzinnych usytuowanych na działkach 113/31, 113/30,113/29, 113/28, 113/36 oraz 113/35 w m. Szydłowo oraz na działce 110/44, 118 i 113/11
Dnia 25.03.2019r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

2.zgłoszenie z dnia 23.04.2019r. znak AB.6743.320.2019.II
wpisu na BIP  dokonano dnia 29.04.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach 428/2, 428/9,428/12 w Nowej Wsi Ujskiej gm. Ujście.

Dnia 08.05.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 27.05.2019r. wydano sprzeciw przyjęcia zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 29.04.2019r. znak AB.6743.336.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano2.05.2019r.
inwestor ENEA ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 18 do projektowanej szafy jablowej SK 3 na dz. 86/4 na działkach1,2,3,6/1,72/3,126/2,126/15,132/2 i 240 w Kaczorach ul. Chodzieska do Morzewa.
W dniu 16.05.2019r. wysłano postanowienie o uzupełnienie.

4. zgłoszenie z dnia 11.06.2019r. znak AB.6743.453.2019.III
wpisu dokonano w dniu 18.06.2019r.
inwestor ENEA Operator sp z.o.o. ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznan
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach nr 428/2 428/9 i 428/12 obręb 0018 Nowa Wieś Ujska
W dniu 17.06.2019. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.523.2019.III
wpisu dokonano w dniu 12.07.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Bydgoska 122 78-600 Wałcz
zgloszenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach 60/16, 60/18, 60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/27 w Szydłowie
W dniu 5.08.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

6. zgłoszenie z dnia 26.08.2019r. znak AB.6743.654.2019.XIV
wpisu dokonano na BIP w dniu 28.08.2019r.
inwestor ENEA Opeartor Sp.z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z przyłączem nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 96/2 przy ul. Ledyckiej 5 w Pile na działkach nr 82, 102/3, 107, 100/3, 99/3, 98/3, 97/3, 96/3, 96/2, 95/3 i 94/3 oraz 93 obręb 0029

7. zgłoszenie z dnia 26.08.2019r. znak AB.6743.655.2019r.XIV
wpisu na BIP dokonano w dniu 28.08.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych usytuowanych na działkach nr 427, 428,429,430,431,432,433,434,435,418,419,420,421,422,423,424,425,408,409,410,411,412,413,414,415 oraz 416 w Pile przy ul. Wybickiego obręb 0015

8. zgłoszenie z dnia 29.08.2019r. znak AB.6743.672.2019.VI
wpisu dokonano w dniu 05.09.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież
zgloszenie - przebudowa sieci n.n. 0,4kV obw. nr 1 zasilanego ze stacji tr. nr 03-1660 oraz przyłączenie do sieci n.n. 0,4kV przepompowni ścieków PL-1 w m. Grabionna dz. nr 187, gm. Miasteczko Krajeńskie

b) wodociągowych,

1.zgłoszenie z dnia 4.01.2019 r. znak AB.6743.8.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano w dniu 7.01.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z.o.o. w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej dn 160 w ulicy Kusocińskiego w Pile na dz. 67/125 i 390 obręb 15
W dniu 23.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 

2.zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. znak AB.6743.20.2019.XII
wpisu na BIP dokonano w dniu 16.01.2019r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Pwstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Akacjowa II na działce nr 701/16, 697/8, 690/3, 700, 696

Dnia 21.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgloszenie z dnia 7.02.2019 r. znak: AB.6743.83.2019.VIII
wpisu dokonano na BIP 14.02.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pile ul. Błotna dz 336, 337 127/2
Dnia 11.02.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.525.2019.VI
wpisu dokonano na BIP 12.07.2019r.
inwestor Gmina Wysoka Pl. Powst. Wlkp. 20/21  89-320 Wysoka
zgłoszenie- budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na działkach 74 Czajcze, 730 Sedziniec

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 10.01.2019 r. znak AB.6743.17.2019.XIV
wpisu dokonano na BIP 13.02.2019r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: rozbudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w Wyrzysku na działkach nr 840,855,972/1
Po przejrzeniu dokumentacji zgłoszenia wysłano postanowienie z dnia 23.01.2019 o uzupełnienie braków, gdyz inwestycja kwalifikuje sie na zgłoszenie BIP.

W dniu 22.02.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 01.04.2019 r. znak AB.6743.261.2019.XII
wpisu dokonano na BIP 04.04.2019r.
inwestor Gmina Białośliwie ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białosliwie
zgłoszenie: budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Kościuszki w Białośliwiu na działkach nr 1101, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1153/1

W dniu 10.04.2019 wudano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 25.03.2019r. znak AB.6743.220.2019.XII
wpisu dokonano dnia 11.04.2019r.
inwestor Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie budowa przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej oraz dwóch pompowni przydomowych ścieków wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami elektrycznymi w m. Arentowo dz. 20, 21/1 i 36/2 obręb Arentowo
W dniu 10.04.2019 wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

4. zgłoszenie z dnia 17.04.2019 r. znak AB.6743.307.2019.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 18.04.2019r.
inwestor MWiK Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej dn250 w rejonie alie Poznańskiej w Pile na działkach 317,432/2 i 443/1 obręb 0026
Dnia 25 .04.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 26.04.2019 r. znak AB.6743.329.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kamienna w Pile na działkach 15/16, 14, 13/11, 13/14 obręb 0001

6. zgłoszenie z dnia 26.04.2019r. znak AB.6743.330.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
zgłoszenie sieć wodociągowa ul. Kamienna  w Pile na działkach 149, 6/1 obręb 0001


d) cieplnych,

1. zgłoszenie z dnia 18.02.2019 r. znak AB.6743.104.2019.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 19.02.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Promiennej na działce nr 117/9 - Równej na działce nr 117/10 w Pile

2. zgłoszenie z dnia 05.04.2019 r. znak AB.6743.280.2019.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 08.04.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment A przy ul. Szkolnej na działce nr 633 w Pile

3. zgłoszenie z dnia 5.07.2019r. znak AB.6743.512.2019.III
wpisu dokonano w dniu 9.07.2019r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wysokiej przy ul. Dębowa-Strzelecka dz. 75, 879/28 i 600/9
W dniu 2.08.2019 wydano zaswiadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 18.07.2019 znak AB.6743.567.2019.III
wpisu na BIP dokonano 23.07.2019
inwestor PSG Poznań ul. Za Groblą 8
zgłoszenie budowa gazociagu s/c dn 63 PE 100 na działkach 44/2, 43/17, 106/7 i 106/13
W dniu 7.08.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 2.08.2019 znak AB.6743.608.2019.XIV
wpisu dokonano na BIP 2.08.2019r.
inwestor PSG Oddział gazowniczy Poznań ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn 63 PE 100 w Pile ul. Granitowa i Smolewo na dz. 13/14 i 13/157
W dniu 22.08.2019 r, wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 

6. zgłoszenie z dnia 07.08.2019 znak AB.6743.627.2019.XIII
wpisu dokonano na BIP 08.08.2019r.
inwestor PSG Oddział Zakład Gazowniczy Poznań ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie budowa gazociągu s/c dn 63 PE 100 w m. Dziembowo, gm. Kaczory na dz. 430/1
W dniu 23.08.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

7. zgłoszenie z dnia 16.08.2019 r. znak AB.6743.643.2019.II
wpisu na BIP dokonano w dniu 20.08.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Wybickiego na działkach nr 445, 444, 442, 443, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 w miejscowości Piła

8. zgłoszenie z dnia 16.08.2019 r. znak AB.6743.640.2019.II
wpisu na BIP dokonano w dniu 20.08.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Królewskiej 6A - 6E w Pile na działkach nr 618, 615, 208/3, 208/4, 566, 565, 198 obręb 0007 oraz działki nr 121, 177, 181 obręb 0005

e) telekomunikacyjnych;

  • data utworzenia strony: 04-01-2019 | 13:24
  • data ostatniej modyfikacji: 05-09-2019 | 11:29