Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
1. zgłoszenie z dnia 8.03.2019r. znak AB.6743.171.2019.XII
wpisu na BIP dokonano 11.03.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.zo.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58 Rejon Wałcz ul. Bydgoska 122  78-600 Wałcz
zgłoszenie: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 110/44, 118 oraz 113/11 dla zasilania domów jednordzinnych usytuowanych na działkach 113/31, 113/30,113/29, 113/28, 113/36 oraz 113/35 w m. Szydłowo oraz na działce 110/44, 118 i 113/11
Dnia 25.03.2019r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

2.zgłoszenie z dnia 23.04.2019r. znak AB.6743.320.2019.II
wpisu na BIP  dokonano dnia 29.04.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach 428/2, 428/9,428/12 w Nowej Wsi Ujskiej gm. Ujście.

Dnia 08.05.2019r. wydano postanowienie usunięcia braków.
Dnia 27.05.2019r. wydano sprzeciw przyjęcia zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 29.04.2019r. znak AB.6743.336.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano2.05.2019r.
inwestor ENEA ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznań
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 18 do projektowanej szafy jablowej SK 3 na dz. 86/4 na działkach1,2,3,6/1,72/3,126/2,126/15,132/2 i 240 w Kaczorach ul. Chodzieska do Morzewa.
W dniu 16.05.2019r. wysłano postanowienie o uzupełnienie.

4. zgłoszenie z dnia 11.06.2019r. znak AB.6743.453.2019.III
wpisu dokonano w dniu 18.06.2019r.
inwestor ENEA Operator sp z.o.o. ul. Strzeszyńska 58  60-479 Poznan
zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4 kV relacji od stacji transformatorowej nr 07-1578 do stanowiska słupowego nr UJŚ/1574/1/8 na działkach nr 428/2 428/9 i 428/12 obręb 0018 Nowa Wieś Ujska
W dniu 17.06.2019. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.523.2019.III
wpisu dokonano w dniu 12.07.2019r.
inwestor ENEA Operator sp.z.o.o ul. Bydgoska 122 78-600 Wałcz
zgloszenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach 60/16, 60/18, 60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/27 w Szydłowie

 

b) wodociągowych,

1.zgłoszenie z dnia 4.01.2019 r. znak AB.6743.8.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano w dniu 7.01.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z.o.o. w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej dn 160 w ulicy Kusocińskiego w Pile na dz. 67/125 i 390 obręb 15
W dniu 23.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

 

2.zgłoszenie z dnia 14.01.2019 r. znak AB.6743.20.2019.XII
wpisu na BIP dokonano w dniu 16.01.2019r.
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Pwstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Akacjowa II na działce nr 701/16, 697/8, 690/3, 700, 696

Dnia 21.01.2019r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgloszenie z dnia 7.02.2019 r. znak: AB.6743.83.2019.VIII
wpisu dokonano na BIP 14.02.2019r.
inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile ul. Chopina 2
zgłoszenie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pile ul. Błotna dz 336, 337 127/2
Dnia 11.02.2019 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

4. zgłoszenie z dnia 10.07.2019r. znak AB.6743.525.2019.VI
wpisu dokonano na BIP 12.07.2019r.
inwestor Gmina Wysoka Pl. Powst. Wlkp. 20/21  89-320 Wysoka
zgłoszenie- budowa sieci rozdzielczej wodociągowej na działkach 74 Czajcze, 730 Sedziniec

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 10.01.2019 r. znak AB.6743.17.2019.XIV
wpisu dokonano na BIP 13.02.2019r.
inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: rozbudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w Wyrzysku na działkach nr 840,855,972/1
Po przejrzeniu dokumentacji zgłoszenia wysłano postanowienie z dnia 23.01.2019 o uzupełnienie braków, gdyz inwestycja kwalifikuje sie na zgłoszenie BIP.

W dniu 22.02.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. zgłoszenie z dnia 01.04.2019 r. znak AB.6743.261.2019.XII
wpisu dokonano na BIP 04.04.2019r.
inwestor Gmina Białośliwie ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białosliwie
zgłoszenie: budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Kościuszki w Białośliwiu na działkach nr 1101, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1153/1

W dniu 10.04.2019 wudano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

3. zgłoszenie z dnia 25.03.2019r. znak AB.6743.220.2019.XII
wpisu dokonano dnia 11.04.2019r.
inwestor Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie
zgłoszenie budowa przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej oraz dwóch pompowni przydomowych ścieków wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami elektrycznymi w m. Arentowo dz. 20, 21/1 i 36/2 obręb Arentowo
W dniu 10.04.2019 wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

4. zgłoszenie z dnia 17.04.2019 r. znak AB.6743.307.2019.XII
wpisu dokonano na BIP w dniu 18.04.2019r.
inwestor MWiK Chopina 2 64-920 Piła
zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej dn250 w rejonie alie Poznańskiej w Pile na działkach 317,432/2 i 443/1 obręb 0026
Dnia 25 .04.2019 wydano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 26.04.2019 r. znak AB.6743.329.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
zgłoszenie: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kamienna w Pile na działkach 15/16, 14, 13/11, 13/14 obręb 0001

6. zgłoszenie z dnia 26.04.2019r. znak AB.6743.330.2019.XIV
wpisu na BIP dokonano 29.04.2019r.
inwestor MWIK Chopina 2  64-920 Piła
zgłoszenie sieć wodociągowa ul. Kamienna  w Pile na działkach 149, 6/1 obręb 0001 

d) cieplnych,

1. zgłoszenie z dnia 18.02.2019 r. znak AB.6743.104.2019.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 19.02.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Promiennej na działce nr 117/9 - Równej na działce nr 117/10 w Pile

 

2. zgłoszenie z dnia 05.04.2019 r. znak AB.6743.280.2019.VI
wpisu na BIP dokonano w dniu 08.04.2019r.
inwestor MEC ul. Kaczorska 20 64-920 Piła
zgłoszenie: budowa osiedlowej sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment A przy ul. Szkolnej na działce nr 633 w Pile

3. zgłoszenie z dnia 5.07.2019r. znak AB.6743.512.2019.III
wpisu dokonano w dniu 9.07.2019r.
inwestor PSG Spz.o.o. ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań
zgłoszenie: budowa gazociągu s/c dn 63 PE100 w Wysokiej przy ul. Dębowa-Strzelecka dz. 75, 879/28 i 600/9
e) telekomunikacyjnych;

  • data utworzenia strony: 04-01-2019 | 13:24
  • data ostatniej modyfikacji: 12-07-2019 | 11:28