Wyszukiwarka Mobilna

Menu

I KADENCJA 1998-2002

 

Lp.

Numer i data  uchwały

Tytuł uchwały

1998 r.

1.

IV/10/98  

z dnia 30 grudnia 1998 r.

W sprawie uchwalenia  Statutu Powiatu Pilskiego

załącznik do uchwały Nr IV/10/98

1999 r.

2.

V/21/99

z dnia 29 stycznia 1999 r.

W sprawie uzupełnienia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu , których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Pilskiego

3.

 

V/30/99

 z dnia 29  stycznia 1999 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Pilskiego

4.

 

 VI/44/99

 z dnia 25 lutego 1999 r.

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Pilskiego

5.

 

XVII/136/99

z dnia 22 listopada 1999 r.

W sprawie uchwalenia  Statutu Powiatu Pilskiego

2000 r.

6.

XXIV/181/2000

 z dnia 29  maja 2000 r.

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Pilskiego

 

7.

XXIV/183/2000

 z  dnia 29 maja  2000 r.

W sprawie  wprowadzenia  zakazu używania  jednostek pływajacych  napędzanych  silnikami  spalinowymi  na  zbiornikach wodnych powiatu  pilskiego

 

8.

XXX/238/2000

z dnia  28 grudnia 2000 r.

W sprawie zmian w  Statutucie  Powiatu Pilskiego

2001 r.

9.

XXXI/256/01

z  dnia 29 stycznia 2001 r.

W sprawie  określenia zasad  nabycia, zbycia i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub ich wynajmowania  na okres dłuzszy niż trzy lata

10.

XXXVII/296/01

z dnia 27  sierpnia  2001 r.

W sprawie zmian Statutu Powiatu Pilskiego

11.

XXXVII/299/01

z dnia 27  sierpnia  2001 r.

W sprawie  ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile

12

XLI/340/01

z dnia  28 grudnia 2001 r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego

2002 r.

13.

XLII/348/02

z dnia  28  stycznia 2002 r.

W sprawie  trybu udzielania i rozliczania  dotacji z budżetu powiatu dla szkół  niepublicznych posiadających  uprawnienia  szkół publicznych

14.

XLII/349/02

z dnia  28  stycznia 2002 r.

W sprawie  zmian Statutu Powiatu Pilskiego

15.

XLIV/358/02

z dnia  25 lutego 2002 r.

W sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego  w Pile

16.

XLVII/376/02

z dnia 28 czerwca 2002 r.

W sprawie  podziału  na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  dla wyboru Rady Powiatu w Pile

17.

XLVIII/401/02

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

W sprawie zmian Statutu Powiatu Pilskiego

18.

XLVIII/410/02

z dnia 12  września 2002 r.

W sprawie  zasad i trybu udzielania  dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

19.

XLIX/413/02

z dnia  27 września 2002 r.

W sprawie  ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  lub krajowym”

 

 

  • data utworzenia strony: 17-08-2017 | 13:58
  • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2012 | 13:30