Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 534
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ciągu pieszo jezdnego, istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną: inwestorowi Gmina Piła - ul. Okrężna na działkach o nr geod. 234 i 180 w Pile.

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 512
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ciągu pieszo jezdnego, istniejących zjazdów oraz odwodnienia w ul. Pogodnej na działkach o nr geod. 51, 42 i 43/5 w Pile.

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1009
w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P i 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego.

POSTANOWIENIE

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1054
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Inwestorowi – Gmina Ujście

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 365
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej - ulicy Ptasiej w Pile o długości 643,60 mb wraz z odwodnieniem w Pile
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1312
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestorowi: Gmina Piła, Pl. Staszica 10 na budowę ulicy Kruczej
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1024
w sprawie zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków o funkcji usługowo – handlowej i kulturalnej w Pile
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 302
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Krępsko gm. Szydłowo

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 244
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ulicy Chodzieskiej wraz z kanalizacją deszczową w Pile

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 215
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 237
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - rewitalizacja miasta Ujścia jako wielokulturowego dziedzictwa pogranicza

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 214
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu n/c w Pile w rejonie ulic Walki Młodych i Fabrycznej

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 126
w sprawie budowy gazociągu s/c dz 63 PE 80 i przyłącza gazowego s/c

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 81
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Przylesie w Kaczorach

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 75
w sprawie budowy hali produkcyjno magazynowej wraz z łącznikiem w Wysocze 21

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 44
w sprawie budowy stacji LPG i stacji obsługi samochodów (produkcja akcesoriów samochodowych i montaż instalacji gazowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pile przy ul. Śmiłowskiej

Decyzja Starosty Pilskiego Nr 10
w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych w m. Dolaszewo gm. Szydłowo o łącznej długości 321,5mb
 
Decyzja Starosty Pilskiego Nr 1
w sprawie udzielenia pozwolenia na roboty budowlane BP POLSKA Sp. z o. o. w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 polegające na modernizacji (przebudowie) ręcznej myjni samochodowej na istniejącej stacji paliw BP Polska w Pile przy al. Powstańców Wlkp. 167, na działce o nr geodezyjnym 28/20 w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu
  • data utworzenia strony: 21-02-2013 | 11:38
  • data ostatniej modyfikacji: 25-02-2013 | 08:38