Wyszukiwarka Mobilna

Menu

VI Kadencja 2018-2023

 

Lp.

Akt prawa miejscowego

Plik

1.
Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

2. Uchwała Rady Powiatu w Pile w  sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim

3. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w cześci, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

5. Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

6.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

7.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

8.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów

9.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

10.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

11.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pilskiego od 1 września 2019 r.

12.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych

  • data utworzenia strony: 24-01-2019 | 11:51
  • data ostatniej modyfikacji: 24-01-2019 | 11:51