Wyszukiwarka Mobilna

Menu

VI Kadencja 2018-2023

Akty prawa miejscowego VI kadencja

Lp.

Akt prawa miejscowego

Plik

1.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

2.

Uchwała Rady Powiatu w Pile w  sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pilskim

3.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w cześci, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

5.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

6.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

7.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

8.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania  z tych obiektów

9.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

10.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

11.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pilskiego od 1 września 2019 r.

12.

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych

13.

Uchwała z dnia 24 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

14.

Uchwała z dnia 24 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

15.

Uchwała z dnia 24 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

16.

Uchwała z dnia 24 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

17.

Uchwała z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

18.

Uchwała z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

19.

Uchwała z dnia 19 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

20.

Uchwała z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

21.

Uchwała z dnia 23 września 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

 

22.

Uchwała z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

23.

Uchwała z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawiezawieszenia w 2020 r. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

24.

Uchwała z dnia 23 grudnia  2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położoncyh na terenie powiatu pilskiego

25.

Uchwała z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

26.

Uchwała z dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

 

 

27.

 

Uchwała z dnia 26 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztówpowstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

28.

Uchwała z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

 

29.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych połozonych na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku

30.

Uchwała z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego.

Załącznik do Uchwały z dnia 27 stycznia 2022 r.

31.

Uchwała z dnia 27 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

32.

Uchwała z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

33.

Uchwała z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w  wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

34.

Uchwała z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku

35.

Uchwała z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski

36.

Uchwała z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Pilskiego innym instrumentem płatniczym

37.

Uchwała z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pilskiego

38.

Uchwała z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

39.

Uchwała z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w  wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

40.

Uchwała z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Pilskiego i nadania jej statutu

41.

Uchwała z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu w Pile i nadania jej statutu

42.

Uchwała z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pilskiego w 2024 roku

43.

Uchwała z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 24-01-2019 | 11:51
  • data ostatniej modyfikacji: 24-01-2019 | 11:51