Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pile.

Dane kontaktowe:

Zarząd Powiatu w Pile: 

Wyznacza osoby pełniące funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pile, w osobach:

1) Krystyna Dumza – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego,
    tel. 67/ 21-09-477, e-mail: główny koordynator;

2) Aleksandra Kinowska – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa,
    tel. 67/21-09-370, e-mail: aleksandra.kinowska@powiat.pila.pl;

3) Piotr Wojnar – Dyrektor Biura Informatycznego,
    tel. 67/ 21-09-325, e-mail: piotr.wojnar@powiat.pila.pl

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 369.2020 z dnia 23 września 2020 r. (pdf, 142 KB)
w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach Powiatu Pilskiego.

Wyznacza osoby pełniące funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego (wykaz wyznaczonych osób w załączniku) – Załącznik do uchwały Nr 369.2020. (pdf, 199 Kb)

Uchwała nr 468.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 lutego 2021 r. (pdf, 62 Kb)
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach Powiatu Pilskiego.

Zadania koordynatora:

1) identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
2) zapewnienie oraz koordynacja wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiat,
3) monitorowanie działalności Powiatu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) monitorowanie inwestycji powiatowych w przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
5) przeprowadzanie okresowych audytów dostępności,
6) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat, zgodnie z wymaganiami określonymi  w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

  • data utworzenia strony: 29-09-2020 | 15:15
  • data ostatniej modyfikacji: 29-09-2020 | 15:15