Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile, ul. Okrzei 9

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile” w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111). Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pile, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 637 Kb)

Metryka
Metryka

Zarząd Powiatu w Pile ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury "Iskra" w Pile.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 649.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. (pdf, 102 Kb)

Klauzula informacyjna  (pdf, 111 Kb)

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ. (pdf, 119 Kb)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile” w terminie do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Starosty Pilskiego (Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111).

Metryka

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury "ISKRA" w Pile w związku z rekrutacją pracowników (pdf, 558 Kb)


Metryka

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- główny księgowy (pdf, 1,5 MB)

Wymiar czasu pracy 0,5 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile lub pocztą na adres: „Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA”, ul. Okrzei 9 64-920 Piła w terminie do 22.02.2021r. do godziny 12.00 z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego”.              
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Metryka
Metryka

Ogłoszenie o naborze kandydatów z dnia 21.01.2021 r.  na wolne stanowisko urzędnicze -główny księgowy .
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury "ISKRA" w Pile, pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury "ISKRA"  ul. Okrzei 9, 64-920 Piła, w terminie 01.02.2021r. do godz. 12.00  z dopiskiem na kopercie " Nabór na Głównego Księgowego".

Metryka
Metryka

Ogłoszenie o naborze kandydatów z dnia 31.08.2020 r.  na wolne stanowisko urzędnicze -główny Księgowy - 0,5 etatu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury "ISKRA"  w Pile, pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury "ISKRA"  ul. Okrzei 9, 64-920 Piła w terminie 11.09.2020 r. z dopiskiem na kopercie " Nabór na Gównego Księgowego. (pdf, 1,14 MB)

Metryka

 

Wykaz ogłoszeń i wyników naborów w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile

Treść ogłoszenia

Termin
składania ofert

Informacja
dodatkowa

Wynik naboru

       

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko głównego księgowego z dnia 14 grudnia 2017 r.

 

27.12.2017

 -

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko kierownika administracyjnego z dnia 14 listopada 2017 r.

 

 27.11.2017 - Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko głównego księgowego z dnia 25 października 2017 r.

 

07.11.2017

 -

 Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na stanowisko kierownika administracyjnego z dnia 25 października 2017 r.

 

07.11.2017

-

Wynik naboru

Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne stanowisko pracy samodzielny referent (obsługa sekretariatu -  wymiar zatrudniania 0,75 etatu) z dnia 23 sierpnia 2010 r.

10.10.2010

Lista kandydatów

Wynik naboru

  • data utworzenia strony: 18-05-2022 | 12:05
  • data ostatniej modyfikacji: 18-05-2022 | 12:05