Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy budynków


Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

1. wniosek z dnia 17.02.2017.V znak AB.6743.98.2017.V
wpisu na BIP dokonano 20.02.2017r.
inwestor Nadskakuła Lidia
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego na dz. 144/5 w Ługach Ujskich
W dniu 10.03.2017 r. przyjęto zgłoszenie bez uwag.

2. wniosek z dnia 28.03.2017r. znak AB.6743.257.2017.XI
wpisu na BIP dokonano 31.03.2017r.
inwestor: Monika i Mikołaj Cyprowscy
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 532 w Ługach Ujskich, gm. Ujście
W dniu 11.04.2017 r. wezwano postanowieniem o uzupełnienie dokumentów.
Dnia 19.04.2017r. Inwestor uzupełnił brakujące dokumenty.
Dnia 26.04.2017 przyjęto zgłoszenie.

3. wniosek z dnia 31.03.2017r. znak AB.6743.268.2017.XI
wpisu na BIP dokonano 04.04.2017r.
inwestor: Roman Spryszak
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 514/31 w Zawadzie, gm. Szydłowo
W dniu 05.04.2017 r. wydano decyzję nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

4. wniosek z dnia 31.03.2017r. znak AB.6743.269.2017.XI
wpisu na BIP dokonano 04.04.2017r.
inwestor: Dariusz Jakubowski
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 514/3 w Zawadzie, gm. Szydłowo
W dniu 05.04.2017 r. wydano decyzję nakładającą obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

5. wniosek z dnia 6.04.2017 znak AB.6743.294.2017.V
wpisu dokonano na BIP 10.04.2017 r.
inwestor Pawlicki Jurand
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Tęczowa dz. 43/34
W dniu 28.04.2017 zgłoszenie zostało przyjęte.

6. wniosek z dnia 04.04.2017 znak AB.6743.300.2017.VII
wpisu na BIP dokonano 10.04.2017r.
inwestor Daniel Danowski
zgłoszenie: zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego na pomieszczenia użytkowe w m. Grabionna, gm. miasteczko Krajeńskie na działce nr 170/3
W dniu 12.04.2017 r. inwestor wycofał wniosek.

7. wniosek z dnia 19.04.2017 r, znak AB.6743.347.2017.XI
wpisu dokonano w dniu 21.04.2017
inwestor Stefanów Adam
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego z wbudowanym garażem na dz 1265 w Wyrzysku
W dniu 02.05.2017 r. inwestor otrzymał postanowienie usunięcia braków.
Dnia 25.05.2017r. wydano decyzję sprzeciwu co do przyjęcia zgłoszenia.

8. wniosek z dnia 19.04.2017 znak AB.6743.348.2017.II
wpisano do Bip w dniu 21.04.2017
inwestor Kobierecki Andrzej
zgłoszenie budowa budynku mieszkalnego  ul. Spacerowa w Wyrzysku dz. 809/19
W dniu 13.06.2017 r. zgłoszenie przyjęto bez uwag.

9. wniosek z dnia 17.05.2017 r. znak AB.6743.460.2017.V
wpisu dokonano 22.05.2017
inwestor Kubiak Błażej
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego Dolaszewo dz. 197/16
W dniu 31.05.2017 inwestor wycofał zgłoszenie.

10 .wniosek z dnia 22 sierpnia 2017 r. znak AB.6743.804.2017.V
wpisu dokonano 24.08.2017
inwestor Robert Witkowski
zgłoszenie: budowa budynku mieszkalnego Nowa Wieś Ujska dz. 532,533,534 (przed podziałem: 114/8)
W dniu 12.09.2017 zgłoszenie przyjęto bez uwag.
  • data utworzenia strony: 03-02-2017 | 12:16
  • data ostatniej modyfikacji: 03-10-2017 | 10:21