Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku

Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku.


Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. 

Sesja Rady Powiatu w Pile, na której przedstawiany będzie Raport o stanie Powiatu Pilskiego w 2018 roku planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój 214 w godzinach pracy Urzędu. Składa się je najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport, tj. do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki:

 

 

  • data utworzenia strony: 31-05-2019 | 15:22
  • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 | 15:22