Wyszukiwarka Mobilna

Menu

Zgłoszenia budowy sieci a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 

1. Zgłoszenie z dnia 13.07.2015r. AB.6743.726.2015.XIV
inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile,
zgłoszenie:  zagospodarowanie Skweru Kardynała Ignacego Jeża - oświetlenie zewnętrzne terenu na działkach o nr geod.  674, 15/1 ul. Browarna- 11Listopada w Pile
W dniu 17.07.2015r. Inwestor wycofał wniosek.

2. zgłoszenie z dnia 9.09.2015 r. AB.6743.906.2015.III
inwestor Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
zgłoszenie zagospodarowanie skweru Kardynała Ignacego Jeża - oświetlenie zewnętrzne terenu na działkach o nr geod, 674 i 15/1ul. Browarna - 11-go Listopada w Pile
W dniu 6.10.2015 inwestor wycofał wniosek.

3. zgłoszenie z dnia 13.10.2015 r. znak: AB.6743.998.2015.XIV
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
zgłoszenie budowa i przebudowa oświetlenia drogowego ul. Matejki ul. Akacjowa i ul. Brzozowa w m. Wysoka na działkach 701/16, 701/20,701/27,703/8,703/10,624/3,624/9,624/11,624/14,624/18,624/20,624/27,617/5,617/17
Dnia 20.10.2015r. Inwestor zmienił zakres wniosku: przebudowa dróg poprzez budowę oświetlenia drogowego na ul. Jana Matejki, ul. Akacjowej i ul. Brzozowej w m. Wysoka pozostałe dane w zgłoszeniu bez zmian.
W dniu 20.10.2015 r. inwestor zmienił zakres robót w zgłoszeniu wraz ze zmiana nazwy na " przebudowa dróg poprzez budwe oświetlenia drogowego na ul. Jana Matejki, Akacjowej i Brzozowej w m. Wysoka."

4. zgłoszenie z dnia 15.10.20p15 r. znak AB.6743.1004.2015.III
inwestor  Gmina Ujście Wiosny Ludów 2  64-850 Ujście
zgłoszenie - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze słupem oświetleniowym w m. Byszki na dz. 201,936,203/3,204/3
W dniu 29.10.2015 przyjęto zgłoszenie.

5. zgłoszenie z dnia 15.10.2015 r. znak: AB.6743.1005.2015.III
inwestor Gmina Ujście Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście
zgłoszenie - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi 9 szt. oraz szafką kablową SK3 w m. Ługi Ujskie dz. 145/1
W dniu 29.10.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

b) wodociągowych,

1. Zgłoszenie z dnia 6.07.2015r.  znak AB.6743.699.2015.III
inwestor: Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo
zgłoszenie: budowy sieci wodociągowej na odcinku Róża Wielka - Różanka na działkach o nr geod.  280/6, 742, 743 i 833 gm. Szydłowo
W dniu 16.07.2015r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu

 

2. Zgłoszenie z dnia 17.07.2015r.  znak: AB.6743.749.2015.XIV
inwestor: Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka
zgłoszenie: przebudowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr geod. 53/16 i 9 położonych w m. Wysoka
W dniu 24.07.2015 r. inwestor wycofał wniosek.

3. Zgłoszenie z dnia 28.07.2015r. znak: AB.6743.783.2015.III
inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   Sp. z o.o. ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: sieć wodociągowa z przyłączami na działkach nr 64, 67, 68, 69, 70, 71/2, 71/9, 71/10, 71/11, 72/4, 72/2, 74, 75, 81, 79, 73, 139, 140, 141, 141/6, 141/1, 88/1, 88/6, 88/5, 166, 167, 168, 235, 127/7, 127/12, 235, 127/6, 127/9 położonych w m. Topola i Dziegciarnia, gm. Łobżenica
 W dniu 4.08.2015r. wydano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

4. zgłoszenie z dnia 01.09.2015 r. znak: AB.6743.875.2015.III
inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o. ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: sieć wodociągowa z przyłączami Łobżenica - Rataje obręb 0015 Rataje działki: 117/5, 117/7, 119/9, 123/2, 124/4, 121/3, 176, 113/3, 117/3, 117/6, 119/10, 118/2, 117/4, 113/4, 124/3, 132,116, 122/6
W dniu 9.09.2015 r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

5. zgłoszenie z dnia 25.09.2015r. znak AB.6743.952.2015.III
inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  sp.z.o.o. ul. Wyrzyska 27a 89-310 Łobżenica
zgłoszenie: sieć wodociągowa z przyłączami obręb Topola dz. 31.30/5.30/4, 30/3, 20, 19, 8/5, 8/2, 6, 9, 12, 11/1, 10, 13 obręb Dżwierszno Wielkie 102,103/1,112,120,69,68/2,68/1,66/2,67,100/6,79/3,100/5,100/3,94/7,94/4,94/5,79/6,80/3,80/2,82/2,82/1,82/4,93/13,93/14
W dniu 29.09.2015 r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

6. zgłoszenie z dnia 13.10.2015 r. znak AB.6743.999.2015.XII
inwestor Miasto i Gmina Wysoka
zgłoszenie: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych - ul. Akacjowa II na działkach 701/16,697/8,693/3,700
W dniu 13.11.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

7. zgłoszenie z dnia 13.10.2015 r. znak: AB.6743.1000.2015.XII
inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
zgłoszenie sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka na osiedlu domków jednorodzinnych - zadanie III a na działkach 599,600/9,600/8,600/4
W dniu 13.11.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

8. zgłoszenie z dnia 20.10.2015 r. znak: AB.6743.1023.2015.XI
inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
zgłoszenie sieć wodociągowa w m. Wyrzysk na działkach 1290 i 1296
W dniu 20.11.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

9. zgłoszenie z dnia 26.10.2015 r. znak AB.6743.1030. 2015.III
inwestor  Zarząd Dróg i Zieleni ul. Andersa 10 64-920 Piła
zgłoszenie robót budowlanych - zagospodarowanie terenu i oświetlenie na dz. 674 i 15/1 w Pile przy ul. Skwer Kardynała Ignacego  Jeża
W dniu 6.11.2015 r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

10. zgłoszenie z dnia 26.10.2015 znak: AB.6743.1031.2015.IV
inwestor  Gmina Kaczory ul. Dworcowa 22  64-810 Kaczory
zgłoszenie sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w Dziembówku gm. Kaczory na dz. 4, 105, 99, 8/65, 8/63, 8/49, 8/61, 8/59, 8/57, 8/55, 8/53
W dniu 16.12.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

11. zgłoszenie z dnia 8.12.2015 r. znak: AB.6743.1113.2015.XII
inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu ul. Staszica 8
zgłoszenie sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w m. Ujście dz. 280 i 380. w ul. Sienkiewicza i Kanałowej w Ujściu
W dniu 7.01.2016 r. przyjęto bez uwag.

c) kanalizacyjnych,

1. zgłoszenie z dnia 31.08.2015 r. znak: AB.6743.872.2015.III
inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku ul. Podgórna 1A  89-300 Wyrzysk
zgłoszenie: kanalizacja sanitarna w m. Wyrzysk ul. Ślusarskiej dz. 621
W dniu  17.09.2015 r. inwestor wycofał wniosek.

2. zgłoszenie z dnia 20.10.2015 r. znak: AB.6743.1024.2015.XI
inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
zgłoszenie sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wyrzysk przy ul. Ślusarskiej na działce 621
W dniu 20.11.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

3. zgłoszenie z dnia 12.11.2015 r. AB.6743.1080.2015.III
inwestor Gmina Ujście
zgłoszenie budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem przy ul. Noteckiej w Ujściu na działkach: 203/2 209/2 i 212
W dniu 26.11.2015 r. przyjęto zgłoszenie.

d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
  • data utworzenia strony: 27-01-2016 | 07:34
  • data ostatniej modyfikacji: 27-01-2016 | 07:34